Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

19 Marca, 2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót – firmą MABUD sc. Michał Chojecki i Andrzej Atras z Wrocławia, Gmina Katy Wrocławskie w dniu dzisiejszym (19.03.2018 r.) przekazała teren budowy drogi z kanalizacją deszczową w ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym złożył najkorzystniejszą ofertę opiewającą na kwotę 3 mln 100 tys. złotych brutto. Termin zakończenia budowy drogi zgodnie z podpisaną umową – do dnia 31.01.2019 r.Informujemy, iż w związku z budową drogi w ul. Legionów wystąpią utrudnienia związane z dojazdem do posesji.
16 Marca, 2018

Nabór na stanowisko kierownika GOPS w Kątach Wr.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich. Szczegóły dotyczące naboru.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich lub pocztą elektroniczną na adres urząd@katywroclawskie.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Katach Wrocławskich do dnia 30.03.2018r. r. do godz. 15.00 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko KIEROWNIKA GOPS  W Kątach Wrocławskich.
16 Marca, 2018

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 t.j.) oraz Uchwały nr XXXVI/469/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Katy Wrocławskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku w zakresie:  
16 Marca, 2018

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich"

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty        W dniu 07 marca 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Wędkarski. Okręg we Wrocławiu. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich na realizację zadania publicznego Gminy Kąty Wrocławskie pn. "Wiosenne Grand Prix w zawodach wędkarskich". Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  oraz na stronie internetowej www.katywroclawskie.plInformujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 t.j.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w Biurze Obsługi Interesanta, pok. 10 , drogą elektroniczną na adres e-mailowy: wop@katwroclawskie.pl oraz listownie na adres – Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, do dnia 23 marca 2018 roku. 
15 Marca, 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 913/2018Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskichz dnia 15 marca 2018 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2018 roku.

Strony

Aktualne inwestycje

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Aktualnie jest realizowana kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wody opadowe z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?