Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

24 Maja, 2018

Sam urządzaj swoje miasto

Kampania edukacyjno-informacyjna SAM URZĄDZAJ SWOJE MIASTO jest realizowana przez samorządy miejskie zrzeszone w Związku Miast Polskich. Inicjatorzy akcji zachęcają mieszkańców do uczestniczenia w zarządzaniu swoimi miastami i kształtowania najbliższego otoczenia. Nieprzypadkowo projekt zainicjowano w maju, który już tradycyjnie jest miesiącem samorządu terytorialnego. Na 27 maja przypada bowiem rocznica upamiętniająca pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku.FILM PROMOCYJNY KAMPANII 
22 Maja, 2018

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wr., dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XL/522/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2018 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów. 
22 Maja, 2018

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wr., dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu uchwały Nr XL/522/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 marca 2018 r. r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w obrębie Kilianów- Szymanów. 
nadzór inwestorski
21 Maja, 2018

Zapytanie ofertowe na prowadzenie nadzoru inwestorskiego

18 Maja, 2018

Program Dni Kątów Wrocławskich

Zapraszamy do zapoznania się z programem tegorocznych Dni Kątów Wrocławskich.

Strony

Aktualne inwestycje

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Aktualnie jest realizowana kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wody opadowe z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?