Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

zdjęcie przedstawia żołnierza, zbliżenie na głowę w hełmie
16 Lipca, 2018

Służba przygotowawcza

Myślisz o tym, by zostać żołnierzem Wojska Polskiego?– Zacznij od służby przygotowawczej!Jeśli chcesz połączyć pracę z pasją i myślisz o tym, by zostać żołnierzem zawodowym, zacznij od służby przygotowawczej, której odbycie jest jednym z warunków wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego.Nie odkładaj swoich marzeń na później i już dzisiaj złóż wniosek w Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu, która prowadzi rekrutację na III turnus służby przygotowawczej w 2018 r., pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych.Szkolenie rozpoczyna się we wrześniu 2018 roku, ale wnioski przyjmowane są już teraz. W ramach służby przygotowawczej pełnionej na potrzeby korpusu szeregowych, która trwa niepełne 4 miesiące, oprócz uposażenia podstawowego, zakwaterowania, wyżywienia, a także umundurowania,  dostaniesz zwrot kosztów dojazdu do miejsca, gdzie będziesz odbywać służbę.
06 Lipca, 2018

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zabrodzie)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwał:- nr XLIII/549/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r.,- nr XLIII/550/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r.
02 Lipca, 2018

Świadczenie "Dobry start"

Informujemy że  wnioski  na świadczenia "Dobry start", świadczenia rodzinne i wychowawcze oraz fundusz alimentacyjny przyjmowane są od 01.07.2018r jedynie w formie elektronicznej, wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane od 01.08.2018 r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start  złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentamiustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata  przysługujących świadczeń następujedo dnia 31 sierpniado dnia 30 wrześniaod dnia 1 września do dnia 30 listopada
28 Czerwca, 2018

Bezpłatna mammografia w sierpniu

Czy Twoja Mama urodziła się w latach 1949-1968? Zapytaj Ją czy zrobiła już badanie mammograficzne.Informujemy, że bezpłatne badania mammograficzne odbędą się w Kątach Wrocławskich i w Smolcu w dniu 10 sierpnia.Kąty Wrocławskie - przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Zwycięstwa 23 Smolec - przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Kościelna 2Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty. Istotnym elementem badania jest ocena porównawcza wyników z poprzednich badań, dlatego prosimy o przyniesienie na badanie zdjęć/płyt z poprzednich mammografii.
26 Czerwca, 2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXIX/387/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Sadków wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2018r. do 27.07.2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Strony

Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?