Aktualne inwestycje

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach
20 Lipca, 2018

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach”. W ramach tego zadania wykonano remont elewacji z dociepleniem i wymianą parapetów, modernizację kotłowni (dostosowanie do obowiązujących przepisów), wykonanie bezpiecznego wlewu paliwa, montaż dwupłaszczowego zbiornika na paliwo, wykonanie prawidłowej wentylacji kotłowni. Zadanie wykonała firma VD RENOMA, Violetta Drapan z Kątów Wrocławskich.

zdjęcie przedstawia siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Krzeptowie
20 Lipca, 2018

Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów

Zakończone zostały prace związane z realizacją zadania Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Krzeptów. W ramach prac wykonany został plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowane zostały tereny zielone. Prace wykonywała  firma Paweł Dąbrowski DABRO- BAU F.H.U. z siedzibą Opoczka 17 a, 58-100 Świdnica.

zdjęcie przedstawia zabawki na placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią w Krzepowie

zdjęcie przedstawia nowy budynek szkoły w Sadkowie
20 Lipca, 2018

Rozbudowa i przebudowa szkoły w Sadkowie

Zostały zakończone prace przy realizacji pierwszego etapu budowy nowej części szkoły w Sadkowie. Rozpoczęto procedurę odbiorową tej części inwestycji, która potrwa przez najbliższe tygodnie. Do wykonania pozostał etap II i III inwestycji w zakresie przebudowy istniejącego starego budynku szkoły oraz budowy przyszkolnej sali sportowej. Termin zakończenia pozostałych prac 31.01.2019r.

zdjęcie przedstawia wnętrze nowego budynku szkoły w Sadkowie

zdjęcie przedstawia salę językową w szkole w Sadkowie

zdjęcie przedstawia pierwszą warstwę nowej drogi ul. Legionów w Kątach Wr.
20 Lipca, 2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwają prace drogowe przy budowie ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. W ostatnim czasie wykonana została asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni, natomiast prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni chodników. Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. z Wrocławia. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 31.01.2019r.

20 Lipca, 2018

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich

W parku rozpoczęły się prace związane z przygotowaniem terenu pod przyszłe nasadzenia. Dotychczas wykonano wycinkę wyznaczonych drzew będących w złym stanie i zagrażającym użytkownikom parku oraz wykoszono liczne samosiejki. Wyregulowano przebieg starorzecza i rowu. Wykonano również fundamenty pod tablice edukacyjne i informacyjne.

Inwestycja pn.”Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” jest dofinansowana w ramach Poddziałania 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WROF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

grafika przedstawia ikony programów unijnych

Strony

Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?