OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zabrodzie)

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Zabrodzie)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2017.1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwał:

- nr XLIII/549/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w północno – wschodniej części obrębu, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/282/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r.,

- nr XLIII/550/18 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich w dniu 28 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Zabrodzie, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/283/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 sierpnia 2016r.

Na podstawie art. 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2017.1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania w/w projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa. Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w godzinach pracy urzędu.

Do w/w projektów dokumentów mogą być składane wnioski, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 lipca 2018r. Wnioski powinny zawierać nazwę lub nazwisko i imię wnioskodawcy, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Załącznik: 
Data publikacji: 
06/07/2018 - 00:01
Autor:
Przemysław Nowacki
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?