Sesja Rady Miejskiej 24 maja 2018 r.

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Sesja Rady Miejskiej 24 maja 2018 r.

W dniu 24 maja 2018 r. o godz. 9:00 odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.

4. Sprawozdanie z prac komisji.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

6. Sprawozdanie Burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 r.

7. Zapytania i interpelacje radnych.  

8. Podjęcie uchwał:

8.1  w sprawie wprowadzenia programu pn.”Pudełko Życia w gminie Kąty Wrocławskie”,

8.2 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/270/16 Rady Miejskiej  w Kątach Wrocławskich z dnia 30 czerwca 2016 r.

8.3 w sprawie nadania nazwy ulicy w Zachowicach ,

8.4  w sprawie  nadania nazwy ulicy w Bogdaszowicach,

8.5  w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kąty Wrocławskie,

8.6  w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego,

8.7 w sprawie zwiększenia pomocy finansowej Powiatowi Wrocławskiemu,

8.8 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na program pn.” Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego”,

8.9  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

8.10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie.

9. Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji o przedłożonym przez Burmistrza MiG sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

11. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG oraz opinii  RIO w sprawie wniosku  Komisji Rewizyjnej.

12. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

13. Podjęcie uchwały w  sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie  absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie za 2017 rok.

15. Odpowiedzi na zapytania radnych i interpelacje.

16. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

Ponadto informujemy, że sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana online. Transmisję obrad można będzie oglądać wchodząc na stronę BIP Gminy Kąty Wrocławskie do działu 'Działalność Rady Miejskiej -> Transmisje sesji.

Link do strony: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/menu/111

Data publikacji: 
17/05/2018 - 11:56
Autor:
Magdalena Olszewska
obrazek przedstawia prezenty okolicznościowe z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego

Uroczyste wręczenie medali!

Urząd Stanu Cywilnego w Kątach Wrocławskich wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie...
zdjęcie przedstawia siedzibę Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU...

Obwieszczenie Starosty Powiatu Wrocławskiego nr SP-GN.6821.61.2016.RN

Piłkarze ręczni GOKiSu jadą na...

Młodzi szczyporniści UKS GOKiS Kąty Wrocławskie wezmą udział w klubowych Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej we...
grafika przedstawia uniesione w górę dłonie w różnych kolorach

Raport z przeprowadzonych konsultacji...

W dniu 09 czerwca 2016 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie zadania pn. „Przebudowa drogi w ul....

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parków

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?