Burmistrz Miasta i Gminy

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Burmistrz Miasta i Gminy

Antoni Kopeć

Antoni Kopeć

funkcja: Burmistrz Miasta i Gminy

Rynek Ratusz 1
55-080 Kąty Wrocławskie

nr pokoju: 1
telefon: 71 390 72 10
fax: 71 390 72 01
e-mail: burmistrz@katywroclawskie.pl

Wykształcenie:

 • wyższe techniczne (Akademia Rolnicza we Wrocławiu),
 • dwusemestralne podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej (Uniwersytet Wrocławski)

Doświadczenie zawodowe:

 • 1979 - 1994 Rolniczy Zakład Doświadczalny w Samotworze (kierownik pól doświadczalnych, kierownik sadu produkcyjnego)
 • 1994 - 1998 Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
 • 1998 - Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie - Burmistrza Miasta i Gminy

Członkostwo w partii:

 • bezpartyjny

Zainteresowania:

 • sport, polityka, historia

Hobby:

 • podróże, filmy historyczne

Nadzorowane komórki urzędu:

 • Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Biuro Rady Miejskiej
 • Zespół Radców Prawnych
 • Audytor wewnętrzny
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych
 • ds. Systemu Zarządzania Jakością

Do zadań Burmistrza Miasta i Gminy należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • bezpośredni nadzór nad pracą Zastępcy Burmistrza ,Sekretarza ,Skarbnika, Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych oraz działalnością Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wydziału ds. Współpracy z Jednostakim Pozarządowymi, Biura Rady, Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych , Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika ds. Zamówień Publicznych, Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej i Audytora Wewnętrznego;
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 • koordynowanie działalności komórek i jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy;
 • rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi, w szczególności dotyczącymi podziału zadań;
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy;
 • upoważnienie zastępcy Burmistrza i pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
 • zatwierdzenie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu;
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych;
 • składanie oświadczeń woli w sprawach bieżącego funkcjonowania gminy;
 • składanie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Miejskiej;
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przepisami prawa, regulaminem oraz uchwałami Rady Miejskiej.
Autor:
michal

Aktualne inwestycje

zdjęcie przedstawia wyremontowaną świetlicę w Czerńczycach

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

W dniu 09.07.2018r. dokonano odbioru inwestycji pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?