Profilaktyka zdrowotna

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Profilaktyka zdrowotna

REHABILITACJA ZDROWOTNA

W wyniku przeprowadzonego konkursu 12 stycznia 2018r. podpisano umowy na realizację zadania „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2018". Świadczenie rehabilitacyjne do końca 2018 roku realizują:

1. Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 9, otrzymana kwota dotacji -  132600 zł.

2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Dom św. Józefa w Małkowicach, ul. Klasztorna 1; otrzymana kwota dotacji - 127400 zł.

Gmina Kąty Wrocławskie w latach 2015-2018 realizuje Program Zdrowotny: "Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie".


PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

W Kątach Wrocławskich, w NZOZ Firma Lekarska KAMA, ul.1 Maja 78 tel. 71 316 73 04, można umówić się na bezpłatną mammografię realizowaną w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek B (poziom -1, gabinet nr 10).

Projekt „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego - subregionu wrocławskiego i m. Wrocław poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka piersi, w okresie: 01.08.2016-30.04.2018. Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, poprzez zwiększenie udziału mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocław w badaniach profilaktycznych. Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia i zmiany tych niepokojących statystyk. Niestety, poziom świadomości zdrowotnej Polek nie jest wystarczający. Zbyt mała liczba kobiet zgłasza się na badania profilaktyczne nawet wówczas, gdy są bezpłatne i powszechnie dostępne.

ZASADY REKRUTACJI KOBIET NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE
w ramach projektu:

„Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław
w latach 2016-2018 r.”

Miejsce wykonywania badań mammograficznych:
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu,
pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław/ budynek B (poziom -1, gabinet nr 10)

  1. Do badania mammograficznego w ramach projektu mogą przystąpić kobiety z następujących powiatów województwa dolnośląskiego - milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz m. Wrocław.
  2. Do badania mammograficznego może przystąpić każda pracująca kobieta w wieku 50-69 lat, która w ciągu  ostatnich dwóch lat nie wykonywała badania mammograficznego w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz posiada aktualne ubezpieczenie.
  3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie i przesłanie na adres Pracodawcy Zdrowia, ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław lub podpisanego skanu na adres a.kopka@pracodawcyzdrowia.pl

Szczegółowe informacje o projekcie: http://profilaktykazdrowia.net

 

MAMMOBUS

Gmina Kąty Wrocławskie koordynuje postoje mammobusów. Informacje o badaniach mammograficznych prowadzonych w poszczególnych miejscowościach są podawane w aktualnościach na stronie internetowej gminy oraz na profilu w serwisie Facebook.


CYTOLOGIA

LUX MED Sp. z o.o. w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. jest realizatorem projektu "POSTAW NA PROFILAKTYKĘ!"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działania 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się Wartość dofinansowania: 1.184.024,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności raka szyjki macicy u 5000 aktywnych zawodowo kobiet w wieku 25-59 lat zamieszkujących subregion wrocławski i m. Wrocław.

Realizacja projektu:
Miejsce: LUX MED Sp. z o.o. Centrum Medycyny Rodzinnej ul. Swobodna 1 Wrocław
Czas realizacji: 01.09.2016 r. - 31.08.2018 r.

W realizacji projektu partnerskiego „Postaw na Profilaktykę!" na podstawie zawartych umów biorą udział:

1. LUX MED Sp. z o.o. - Lider Projektu
2. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - Partner
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie - Partner

Zgłoszenia na badania:
- osobiście w Lux Med sp. z o.o. Centrum Medyczne Medycyna Rodzinna, ul Swobodna 1, Wrocław
- telefonicznie: 71 75 64 128 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BADANIACH! 


PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotoworwych. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób w wieku 55-64 lata.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Pańśtwo na stronie: http://pbp.org.pl/ 

Placówki, zlokalizowane najbliżej Gminy Kąty Wrocławskie realizujące program:

Centrum Gastrologiczno-Hepatologiczne S.C. Jolanta Lewera, Waldemar Lewera
ul. Krynicka 37/39 lok. 1; 50-555, Wrocław
Telefon: 730-771-231, 606-806-766, (71) 725-84-98, (71) 758-44-72,

CM ENDO-MED.
ul.Palc Solidarności 1/3/5; 53-661, Wrocław
Telefon: (71) 781-01-40, (71) 781-01-28, (71) 355-59-26, 519-171-318,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213; 50-556, Wrocław
Telefon: (71) 733-12-12, (71) 733-16-57


OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO

Informacja za ośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Naczelny Lekarz Uzdrowiska

lek. med. Aleksandra Sędziak
Szpital Uzdrowiskowy „Ondraszek”
ul. Zdrojowa 10 A
57-520 Długopole Zdrój
tel.74 813 90 91
k:728928741
email: a.sedziak@duw.pl

dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
"Uzdrowisko Lądek-Długopole " S.A.
ul. Wolności 4
57-540 Ladek Zdrój


Autor:
Weronika Szwaj

Aktualne inwestycje

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Budowa ul. Willowej w Smolcu

Aktualnie jest realizowana kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzała wody opadowe z...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?