Raport o stanie oświaty

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Raport o stanie oświaty

Na terenie gminy funkcjonuje sześc szkół podstawowych oraz dwa przedszkola.  

Jednostki oświaty publicznej funkcjonują w 11 budynkach z których 6 to obiekty zbudowane po roku 1994. Pozostałe budynki po przeprowadzonych pracach remontowych adaptacyjnych, modernizacyjnych oraz rozbudowach także spełniają współczesne wymagania placówek oświatowych. Realizowane obecnie i zaplanowane na przyszłość inwestycje oświatowe mają na celu przygotowanie szkół podstawowych do wzrastającej liczby uczniów wynikającej ze zjawisk demograficznych, dodatniego salda migracji ludności oraz ze względu na przekształcenie szescioletnich szkół podstawowych w placówki ośmioletnie. Zaplanowane inwestycje doprowadzą do wzrostu miejsc w szkołach i przedszkolach. 

Na terenie gminy działa 10 jednostek oświaty niepublicznej: trzy szkoły podstawowe, pięć przedszkoli oraz dwa punkty przedszkolne.

Ogółem do jednostek oświaty publicznej i niepublicznej uczęszcza 3489 uczniów (stan na 30.09.2017 r.).

Blisko 90% dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z opieki przedszkolnej. 

Na terenie gminy nie funkcjonują placówki ponadgimnazjalne.

Informacja o stanie reazlizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017

Dostosowanie sieci szkół Gminy Kąty Wrocławskie do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo Oświatowe

Autor:
Agata Opalińska

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parków

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?