Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

14 Lutego, 2019

Sesja Rady Miejskiej 21 lutego 2019 r.

W dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 9:00 w sali nr 2 Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji.2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.4. Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie.5. Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.6. Sprawozdania z prac komisji.7. Rozpatrzenie projektów uchwał:7.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,7.2 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie,7.3 w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kąty Wrocławskie”,
08 Lutego, 2019

Potwierdź PROFIL ZAUFANY w urzędzie

Od 4 lutego 2019 roku zapraszamy do Punktu Potwierdzającego Profil Zaufany, który został zorganizowany w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich.Jak założyć Profil Zaufany i go potwierdzić?Wejdź na pz.gov.pl, zarejestruj się a następnie w ciągu 14 dni potwierdź swoją tożsamość (prosimy pamiętać o zabraniu dowodu osobistego lub paszportu) w Punkcie Potwierdzającym Profil Zaufany w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. Co to jest Profil Zaufany?Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.Korzyści ze stosowania profilu zaufanego:
01 Lutego, 2019

"Rodzic w pracy" - nabór do projektu

Projekt "Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionach wrocławskim i m. Wrocław"  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.  Ponadto część osób biernych zawodowo, zostanie objętych wsparciem aktywizacyjnym.Jakie warunki musisz spełniać?status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dzieckadziecko w wieku od 20 tygodni do 3 latchęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowejJak zgłosić się do projektu?odwiedź stronę http://rodzicwpracy.pl/podregion-wroclawski-i-wroclaw/nabor-wnioskow, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij, dołącz odpowiednie dokumenty i odeślij do nas pod wskazany adres Więcej informacji:
29 Stycznia, 2019

Zaproszenie na warsztat organizowany przez Lider A4

Uprzejmie zapraszamy do udziału w kolejnym warsztacie refleksyjnym na temat realizacji LSR i działalności LGD, realizowanym zgodnie z wytyczną nr 5/3/2017 MRiRW w zakresie monitoringu  i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Warsztat odbędzie się w Urzędzie Gminy w Kobierzycach w Sali błękitnej,  dnia 18.02.2019r. w godz. od 9:00 do 15:00Program warsztatu:
28 Stycznia, 2019

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA 2019/2020 - kryteria i terminy rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty WrocławskieBurmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie informuje o harmonogramie  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, szkolnych oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kąty Wrocławskie  - Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 50/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Kryteria rekrutacji:

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?