Aktualności

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualności

03 Kwietnia, 2020

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Powiatowe Urzędy Pracy zobowiązane są w pierwszej kolejności do: 1) realizacji  instrumentów pomocy wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 2) rejestracji osób bezrobotnych. W związku z powyższym, prosimy o nie składanie wniosków o inne formy wsparcia, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław
02 Kwietnia, 2020

Twoje lokalne infolinie

Pomoc zakupowa dla SeniorówZ pomocą w załatwianiu zakupów, wykupie recept pomogą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) oraz wolontariusze, w tym partnerzy z lokalnych sklepów. Seniorze potrzebujesz pomocy zadzwoń: 71 33 47 233.Działamy tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność. To na pewno nie osoba z GOPS.Telefon dla osób w kwarantannieUrząd Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich uruchomił specjalny telefon dla mieszkańców przebywających w domowej kwarantannie. Dzwoniąc pod numer telefonu 71 390 71 56 (w godzinach pracy urzędu) osoby pod nadzorem służb sanitarno-epidemiologicznych otrzymają pomoc i dowiedzą się, jak organizować życie w czasie przymusowego przebywania w domu.
01 Kwietnia, 2020

Obwieszczenie w sprawie odwołania dyskusji publicznych nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo,w związku z przyjęciem przez Sejm RP w dniu 28 marca 2020r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii informuję, że odwołuje się dyskusje publiczne nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:obszaru położonego w południowej części obrębu Kąty Wrocławskie, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/345/13 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 czerwca 2013 r., która powinna odbyć się 3 kwietnia 2020 r.,wsi Pietrzykowice w rejonie ulicy Fabrycznej, która powinna odbyć się 17 kwietnia 2020 r.Projekty ponownie zostaną wyłożone do publicznego wglądu w późniejszym terminie. Informacja o ponownych wyłożeniach zostanie upubliczniona zgodnie z art. 17 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293).
31 Marca, 2020

Wprowadzono nowe obostrzenia

Rząd wprowadza nowe obostrzenia na okres 2 tygodni z możliwością przedłużenia.Nowe regulacje dotyczą następujących kwestii:- w sklepie będzie mogło przebywać w danym momencie trzy razy więcej ludzi, niż jest w nim kas: w przypadku supermarketów, w których jest 5 kas, zakupy będzie mogło jednocześnie robić 15 osób. W małych sklepach z jedną kasą równocześnie w danej placówce będzie mogło przebywać tylko trzech klientów.- na poczcie będzie mogło przebywać w danym momencie dwa razy więcej ludzi, niż jest w niej okienek: w przypadku placówek pocztowych, w których są 2 okienka, w pomieszczeniu będzie mogło jednocześnie przebywać 4 osoby. W małych pocztach z jednym okienkiem równocześnie w danej placówce będzie mogło przebywać tylko 2 klientów.- godziny dla seniorów w sklepach, aptekach i drogeriach: 2 godziny (w godzinach 10-12), będą do nich wpuszczane jedynie osoby w wieku powyżej 65 lat. Apel do seniorów, by jak najrzadziej wychodzili po zakupy.
31 Marca, 2020

Informacja dla przedsiębiorców

Informujemy o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line na stronie www.firma.gov.pl ) lub przesyłania wniosków pocztą. W przypadku wysłania pocztą podpis przedsiębiorcy złożony na wniosku powinien być poświadczony przez notariusza. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód np. choroby.

Strony

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?