Teren rekreacyjny w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja.

Pumptrack
02/06/2021

Teren rekreacyjny w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja.

Zakończono prace związane z budową terenu rekreacyjnego Pumptrack zlokalizowanego przy ulicy 1-go Maja w Kątach Wrocławskich w sąsiedztwie  pływalni Delfinek.

Tor rowerowy o nawierzchni asfalto-betonowej ma łączną powierzchnię 350m2.

Wykonawcą robót jest firma PPHU Marek Zalewski ze Żmigrodu.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 81.124,25 zł.

Zapraszamy do korzystania z nowej formy rozrywki.