Rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

16/11/2022

Rusza nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

Informujemy, że Gmina Kąty Wrocławskie otrzymała od Polskiej Grupy Górniczej S.A. ofertę na sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych w łącznej ilości 594 t. Oferta nie obejmuje całkowitej ilości węgla zamówionego przez Gminę. Gmina nie ma wpływu na czas, rodzaj oraz jakość węgla, który zostanie dostarczony.

Dostępny sortyment i ilość przeznaczoną na sprzedaż dla Gminy Kąty Wrocławskie znajdą Państwo w poniższej tabeli:

 

Sprzedaż  będzie realizowana dopiero po dostarczeniu węgla do składu na podstawie umów podpisanych przez Gminę z dostawcą oraz wybranym składem węgla. O rozpoczęciu sprzedaży będziemy informowali na bieżąco na stronie i kanałach informacyjnych Gminy.

Aktualnie ustalane są zasady współpracy z wybranym składem węglowym, który prowadzić będzie sprzedaż węgla (dane kontaktowe do składu podane zostaną po podpisaniu umowy).

Przypominamy, że wnioski składać będą mogły wyłącznie uprawnione osoby fizyczne w danym gospodarstwie domowym, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego i złożą wymagane oświadczenia. Wnioski będą przyjmowane na ujednoliconym formularzu, który pobrać mogą Państwo poniżej.

Wnioski należy składać w terminie od 17.11.2022 r. do 02.12.2022 r. w następujący sposób:

  • W Urzędzie Masta i Gminy Kąty Wrocławskie, pok. nr 6 parter w godzinach pracy urzędu
  • W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy biura
  • poprzez platformę e-PUAP (wraz z potwierdzeniem profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie kolejność wpływu!

Załącznik: 
Autor: 
Monika Makowska