Wnioski o zakup węgla w 2023 r. – II tura

02/01/2023

Wnioski o zakup węgla w 2023 r. – II tura

W związku z otrzymaniem nowej oferty od Polskiej Grupy Górniczej S.A. na paliwo stałe na rok 2023 r. ruszyła druga tura przyjmowania wniosków o zakup węgla na preferencyjnych warunkach.

Przypominamy, że wnioski składać mogą wyłącznie uprawnione osoby fizyczne w danym gospodarstwie domowym, które spełniają warunki do otrzymania dodatku węglowego i złożą wymagane oświadczenia. Wnioski składać można na ujednoliconym formularzu, który pobrać mogą Państwo poniżej.

Wnioski należy składać w terminie do 18.01.2023 r. w następujący sposób:

  • W Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie
  • W Biurze Obsługi Klienta w Smolcu w godzinach pracy biura
  • poprzez platformę e-PUAP (wraz z potwierdzeniem profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie kolejność wpływu!

Jednocześnie informujemy, że osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku - maksymalnie do ilości 3 ton.

O zakwalifikowaniu do nabycia węgla wnioskodawca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub na podany adres e-mail.


Informacje o dotychczasowych dostawach węgla znajdą Państwo tutaj.

Załącznik: 
Autor: 
Monika Makowska