Zapotrzebowanie na węgiel w gospodarstwie domowym - ANKIETA

27/10/2022

Zapotrzebowanie na węgiel w gospodarstwie domowym - ANKIETA

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie o wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania na węgiel w gospodarstwie domowym.

Ankieta skierowana jest wyłącznie do osób mieszkających na terenie gminy Kąty Wrocławskie, które otrzymały dodatek węglowy lub uzyskały do niego prawo i do tej pory jeszcze nie zakupiły węgla w cenie poniżej 2.000,00 złotych brutto za tonę.

Wyniki ankiety będą podstawą do wstępnego oszacowania zamówienia na węgiel.

W związku z powyższym prosi się wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, którzy spełniają kryteria do zakupu opału za pośrednictwem samorządu, o jej wypełnienie w terminie do 10 listopada 2022r. i przekazania jej za pośrednictwem poczty elektronicznej: urzad@katywroclawskie.pl lub w wersji papierowej do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – BOK Kąty Wrocławskie i BOK Smolec.

UWAGA! Złożenie ankiety nie oznacza złożenia wniosku! Ma na celu uzyskanie informacji, czy mieszkańcy są zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla na warunkach i cenie przedstawionej przez Rząd RP.

Ustawa regulująca sprzedaż węgla przez gminy jest w trakcie procedowania, więc powyższe informacje ostatecznie mogą ulec zmianie. Po wprowadzeniu ustawy koniecznie będzie złożenie wniosku o zakup węgla od Gminy.

Urząd Gminy Kąty Wrocławskie zastrzega, że nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla samorządów.

Załącznik: 
Autor: 
Anna Sowa