Dotacje RPO do wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Dotacje RPO do wymiany pieców w budynkach jednorodzinnych


SPOTKANIE INFORMACYJNE W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w piątek, 24 stycznia o godzinie 16 do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.
Z wielką radością informujemy, że projekt, którego nasza gmina jest partnerem został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  Kilka dni temu została już podpisana umowa, która zagwarantuje mieszkańcom między innymi naszej gminy środki na granty dla mieszkańców.   
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym Gminę Kąty Wrocławskie W przypadku naszej gminy jest to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminy. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. https://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/). 
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł. 
Warto pamiętać, że: 
 Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
 Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie).
 Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.    
Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie 
• Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
• Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w styczniu i lutym 2020), jak i  konkursowym (luty-marzec br)
O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera projektu.    
TERMIN: 24 stycznia 2020 r., godz. 16.00
MIEJSCE: GOKiS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23Gmina Kąty Wrocławskie przystąpiła do konkursu dotyczącego pozyskania dotacji na wymianę nieekologicznych kotłów i pieców w budynkach jednorodzinnych.
W tym celu gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową Centrum Technologii Energetycznych. W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 %, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł. Bierze się pod uwagę zmianę na wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła oraz instalacje gazowe (kotły węglowe są wykluczone). 
W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety, która zawiera wstępną deklarację udziału w projekcie https://cieplo.cte.fea.pl/  
Uwaga! Ankieta nie jest wnioskiem o udzielenie dotacji. 
Autor:
Weronika Szwaj

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?