Fundusz Inwestycji Lokalnych

1. Zadanie pn. Modernizacja ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wschód- etap III - Mokronos Górny" otrzymało dofinansowanie z programu Funduszu Inwestycji Lokalnych.