KOMUNIKACJA GMINNA

NOWE LINIE AUTOBUSOWE:

- aglomeracyjna łączy miejscowości położone najbliżej Wrocławia z wrocławskimi węzłami przesiadkowymi Nowy Dwór i FAT umożliwiając kontynuowanie podróży licznymi liniami MPK Wrocław (np. na wspólnym bilecie)  817, 827/837, 847/857, N07
- dowozowa zapewnia dojazd do Kątów Wr., połączenia do stacji PKP Kąty Wrocławskie oraz przystanku Sadowice Wrocławskie 80, 81, 83, 85
- lokalna/szkolna dowozi uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy w: Gniechowicach, Jaszkotlu, Zachowicach, Małkowicach, Kątach Wr., Sadkowie i Smolcu 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89

PRZEBIEG TRAS LINII GMINNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ:
po kliknięciu w wybrany numer linii otworzy się plik PDF z rozkładem jazdy

Linia

Przebieg trasy

Realizowane funkcje

817

WROCŁAW: FAT – Grabiszyńska - Solskiego – Wiejska – Mokronoska – Mokronos Dolny – Cesarzowice (wybrane kursy przez Gądów)– Jaszkotle – Pietrzykowice – Smolec: Główna – Chłopska – WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – Mińska – Strzegomska – Gubińska – Rogowska – NOWY DWÓR

aglomeracyjna

827


WROCŁAW NOWY DWÓR – Rogowska – Gubińska – Strzegomska – Mińska – Rakietowa – Gagarina – Smolec: Chłopska – Lipowa (powrót Główna) – Główna – Dębowa – (wybrane kursy z dodatkowym wjazdem do Kębłowic) KRZEPTÓW

Od przystanku Krzeptów Boisko jazda kontynuowana jako linia 837 w kierunku Wrocławia FAT przez Muchobór Wielki

aglomeracyjna

837


Jazda kontynuowana po linii 827

KRZEPTÓW – Smolec Wiśniowa – WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – Stanisławowska – Trawowa – Krzemieniecka – Petuniowa – Klecińska (powrót przez Ostrowskiego) – Grabiszyńska - FAT

aglomeracyjna

847


Linia okólna, jednokierunkowa

WROCŁAW FAT – Grabiszyńska – Ostrowskiego (powrót Petuniowa – Klecińska) – Krzemieniecka – Trawowa – Stanisławowska – Rakietowa – Gagarina – Smolec: Chłopska – Lipowa – Dębowa – Główna – Chłopska – Mokronos Górny – Mokronos Dolny – Wrocław: Mokronoska – Wiejska – Solskiego – Oporów - FAT

W przeciwną stronę kursuje linia 857

aglomeracyjna

857


Linia okólna, jednokierunkowa

WROCŁAW: FAT - Oporów – Solskiego – Wiejska – Mokronoska – Mokronos Dolny – Mokronos Górny – Smolec: Chłopska – Lipowa – Dębowa – Główna – Chłopska - WROCŁAW: Gagarina – Rakietowa – Stanisławowska – Trawowa – Krzemieniecka – Petuniowa – Klecińska (powrót przez Ostrowskiego) – Grabiszyńska – FAT

W przeciwną stronę kursuje linia 847

aglomeracyjna

133

WROCŁAW: BROCHÓW – Chińska – Centralna – Konduktorska – Buforowa – Bardzka – Armii Krajowej – Borowska – Kamienna – Powstańców Śląskich – Racławicka – Skarbowców – Sowia – Krzycka – Wałbrzyska – Czekoladowa – AUCHAN (wybrane kursy do ZABRODZIE)

Linia organizowana przez Wrocław

607

WROCŁAW: KWISKA – Na Ostatnim Groszu – Klecińska – Grabiszyńska – Solskiego – Wiejska – Mokronoska - Mokronos Dolny - Cesarzowice - Jaszkotle - Pietrzykowice – Seulska – Współpracy – Koreańska – Biskupice Podgórne LG Chem Energy I

Linia organizowana przez Wrocław

609

DW. ŚWIEBODZKI – Robotnicza – Strzegomska – Chociebuska – Rogowska – Żernicka – Jerzmanowska – Jarnołtowskie – Samotworska – SAMOTWÓR - PAŁAC

Linia organizowana przez Wrocław

N07


LINIA ZAWIESZONA DO ODWOŁANIA! 

WROCŁAW: PLAC LEGIONÓW - Grabiszyńska – FAT –Krzemieniecka – Muchobór Wielki – Smolec: Wiśniowa - Krzeptów - Smolec: Chłopska - Wrocławska - Mokronos Dolny - Mokronos Górny - WROCŁAW: Wiejska – Solskiego -Oporów–FAT– Grabiszyńska – PLAC LEGIONÓW

aglomeracyjna

80

KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1) - Pełcznica – Kozłów – Sokolniki – Nowa Wieś Kącka (wybrane kursy przez Kilianów) – KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1)

Wybrane kursy tylko w relacji Kąty Wrocławskie – Nowa Wieś Kącka

Linia kursuje w jednym kierunku

dowozowa,

lokalna/ szkolna

81

KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1) - Pełcznica –Sokolniki – Kozłów  – Nowa Wieś Kącka (wybrane kursy przez Kilianów - Szymanów) – KĄTY WROCŁAWSKIE (przez stację kolejową, SP2, SP1)

Linia kursuje w jednym kierunku

dowozowa,

lokalna/ szkolna

82

GNIECHOWICE – Krobielowice – Wojtkowice – Strzeganowice – Stary Dwór – Gniechowice – Górzyce – Zachowice – Stradów – Czerńczyce - KAMIONNA

Wybrane kursy w skróconej relacji Kamionna - Gniechowice

lokalna/szkolna

83

KĄTY WROCŁAWSKIE – Sośnica – (wybrane kursy przez Różaniec, Strzeganowice, Wojtkowice) Krobielowice – Gniechowice (wybrane kursy przez Stary Dwór, Gniechowice, Górzyce) – Zachowice (wybrane kursy przez Stradów) – CZERŃCZYCE (wybrane kursy wydłużone do Kamionnej)

lokalna/szkolna

84

KĄTY WROCŁAWSKIE – Wszemiłowice – STOSZYCE
Wybrane kursy tylko w relacji Stoszyce – Kąty Wrocławskie

Linia kursuje w obu kierunkach

lokalna/szkolna

85

NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA - Pietrzykowice - Sadków - Sadowice - Małkowice - Skałka - Samotwór - Skałka - Romnów - Bogdaszowice - Romnów - Stoszyce -Wszemiłowice - KĄTY WROCŁAWSKIE

KĄTY WROCŁAWSKIE - Wszemiłowice - Stoszyce - Romnów - Bogdaszowice - Romnów - Skałka - Samotwór - Skalka - Małkowice - Sadowice - Sadków - Pietrzykowice - NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

dowozowa

86

BOGDASZOWICE - Romnów - Skałka - Samotwór - Skałka - Kębłowice - (wybrane kursy przez Małkowice) Krzeptów - SMOLEC - (wybrane kursy przez Mokronos Górny, Mokronos Dolny, Jaszkotle, Rybnica)

JASZKOTLE - Pietrzykowice - Rybnica - Pietrzykowice - Jaszkotle - Cesarzowice - Mokronos Dolny - Mokronos Górny - Smolec - Krzeptów - Smolec - Krzeptów - Kębłowice - Małkowice - Skałka - Romnów - Bogdaszowice

lokalna/szkolna

od 04.09.2020 r.

88


ZABRODZIE - Cesarzowice - Jaszkotle – Gądów – Nowa Wieś Wrocławska – Pietrzykowice – Bliż - Baranowice – SADKÓW (wybrane kursy wydłużone do Sadowice Nowe Osiedle)

SADKÓW - Sadowice - Sadków - Baranowice - Bliż - Nowa Wieś Wrocłąwska - Gądów - JASZKOTLE

lokalna/szkolna

od 04.09.2020 r.

89


SADKÓW (wybrane kursy przez Sadowice Nowe Osiedle, Bliż, Baranowice) - Pietrzykowice - (wybrane kursy przez Gądów, Nowa Wieś Wrocławska)- Jaszkotle - (wybrane kursy przez Zybiszów) Cesarzowice - (wybrane kursy przez Zabrodzie) Mokronos Dolny - MOKRONOS GÓRNY

MOKRONOS GÓRNY - Mokronos Dolny - Zybiszów - Jaszkotle - Pietrzykowice - Sadków - Sadowice - SADKÓW

lokalna/szkolna

od 04.09.2020 r.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KOMUNIKACJI:
 • Miejscowości położone w sąsiedztwie Wrocławia mają zapewniony dojazd do węzłów przesiadkowych we Wrocławiu FAT i Nowy Dwór.
 • Miejscowości położone w pozostałej części gminy mają zapewnione autobusowe linie dowozowe do pociągów oraz do siedziby gminy.
 • Z linii szkolnych korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy (nie tylko uczniowie).
PRZYSTANKI WE WROCŁAWIU
przystanki w obrębie FAT Wrocław
przystanki w obrębie pl. Legionów Wrocław

cennik biletów
Bilety można zakupić w Smolcu, w białym kiosk na skrzyżowaniu Głównej i Dworcowej przy Przedszkolu Maluchy i Spółka vis a vis świetlicy wiejskiej.
Dotyczy BILETÓW PRZEWOZÓW AGLOMERACYJNYCH i zintegrowanych z MPK.

STREFY:


PRZEJAZDY BEZPŁATNE I ULGOWE
Do korzystania z przejazdów bezpłatnych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:
 • dzieci do lat 7
 • dzieci i młodzież ucząca się do lat 21
 • dorośli powyżej 66 lat
 • członkowie rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny
 • inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławskie
Do korzystania z przejazdów ulgowych Gminną Komunikacją Autobusową uprawnieni są:
 • studenci
 • uczniowie szkół policealnych do lat 24
 • renciści i emeryci
 • inni pasażerowie określeni w Uchwale taryfowej Rady Miejskiej Kąty Wrocławski
SCHEMAT KOMUNIKACJI:
Wszelkie uwagi na temat Gminnej Komunikacji Autobusowej prosimy kierować na adres: transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl