Konkursy ofert 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kąty Wrocławskie w 2022 roku: ZARZĄDZENIE NR 1000/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 23 lutego 2022 r.
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-gminy-katy-wroclawskie-w-2022-ro

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert z dnia 9 marca 2022 r.
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-katy-wroclawskie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-2

Powołanie komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert: ZARZĄDZENIE NR 1023/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE z dnia 16 marca 2022 r.
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/powolanie-komisji-konkursowej-do-spraw-opiniowania-wnioskow

Regulamin pracy komisji konkursowej: ZARZĄDZENIE NR 1024/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIEz dnia 16 marca 2022 r.
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/regulamin-pracy-komisji-konkursowej-4

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert: ZARZĄDZENIE NR 1038/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 30 marca 2022 r.
https://bip.katywroclawskie.pl/artykul/rozstrzygniecie-otwartego-konkursu-ofert-4

Autor: 
Monika Romańska