Profilaktyka zdrowotna

REHABILITACJA ZDROWOTNA

W wyniku przeprowadzonego konkursu 10 lutego 2022 r. podpisano umowę na realizację zadania „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) Mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie w roku 2022". Świadczenie rehabilitacyjne do końca 2022 roku realizuje:

Zespół Lecznictwa Ambulatoryjnego Kąty Wrocławskie, ul. Staszica 9, otrzymana kwota dotacji -  250.000 zł.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej nie przystąpiła do konkursu na świadczenie ww. świadczeń w 2022 roku.

Gmina Kąty Wrocławskie w latach 2019-2022 realizuje Program Zdrowotny: "Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie".


PROFILAKTYKA RAKA PIERSI

MAMMOBUS

Gmina Kąty Wrocławskie koordynuje postoje mammobusów. Informacje o badaniach mammograficznych prowadzonych w poszczególnych miejscowościach są podawane w aktualnościach na stronie internetowej gminy oraz na profilu w serwisie Facebook.


PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

Program Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP) jest zadaniem Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotoworwych. W ramach PBP od 2000 roku wykonywana jest bezpłatna profilaktyczna kolonoskopia. Od 2012 roku w ramach PBP wysyłane są imienne, jednokrotne zaproszenia na kolonoskopię do osób w wieku 55-64 lata.

Szczegóły dotyczące programu znajdą Pańśtwo na stronie: http://pbp.org.pl/ 

Placówki, zlokalizowane najbliżej Gminy Kąty Wrocławskie realizujące program:

Centrum Gastrologiczno-Hepatologiczne S.C. Jolanta Lewera, Waldemar Lewera
ul. Krynicka 37/39 lok. 1; 50-555, Wrocław
Telefon: 730-771-231, 606-806-766, (71) 725-84-98, (71) 758-44-72,

CM ENDO-MED.
ul.Palc Solidarności 1/3/5; 53-661, Wrocław
Telefon: (71) 781-01-40, (71) 781-01-28, (71) 355-59-26, 519-171-318,

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
ul. Borowska 213; 50-556, Wrocław
Telefon: (71) 733-12-12, (71) 733-16-57


OPIEKA ZDROWOTNA W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOSLĄSKIEGO

Informacja za ośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Naczelny Lekarz Uzdrowiska

lek. med. Aleksandra Sędziak
Szpital Uzdrowiskowy „Ondraszek”
ul. Zdrojowa 10 A
57-520 Długopole Zdrój
tel.74 813 90 91
k:728928741
email: a.sedziak@duw.pl

dr n. med. Joanna Szykowska-Styczyrz
"Uzdrowisko Lądek-Długopole " S.A.
ul. Wolności 4
57-540 Ladek Zdrój