Przekaż 1% podatku

POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ SWÓJ 1% W ROCZNYM ROZLICZENIU

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% swojego podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,opp,3666.html. W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1% na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO W GMINIE KĄTY WROCŁAWSKIE:

1.PODARUJ 1% swojego podatku na leczenie dla Bartosza Gawrońskiego
W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: 12242 Gawroński Bartosz

2. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla dzieci im. Jana Pawła II z Jaszkotla
W PIT-cie należy wpisać: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ
Numer KRS: 0000242402

3. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE „POMOCNA DŁOŃ”
Numer KRS: 0000110993

4. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową Stowarzyszenia „Krzyś” (pomoc osobom niepełnosprawnym, młodzieży, seniorom)
W PIT-cie należy wpisać: STOWARZYSZENIE "KRZYŚ"
Numer KRS: 0000228742

5. PODARUJ 1% swojego podatku na działalność statutową HUFCA W KĄTACH WROCŁAWSKICH
W PIT-cie należy wpisać: ZHP CHORĄGIEW DOLNOŚLĄSKA
Numer KRS:  0000264246
W  informacjach uzupełniających dodać: HUFIEC W KĄTACH WROCŁAWSKICH ( wtedy te pieniądze z wpłat zostaną nam przekazane).

6. PODARUJ 1% swojego podatku dla Marty Kopeć.
W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: dla Marty Kopeć 1413

7. PODARUJ 1% Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
W PIT-cie należy wpisać: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Numer KRS: 0000219742

8. PODARUJ 1% swojego podatku dla chorującego na rzadką chorobę genetyczną – dystrofię mięśniową Duchene’a Michała Cymerman
W PIT-cie należy wpisać: 1% dla Michała Cymerman
Numer KRS: 0000325747

9. PODARUJ 1% swojego podatku Grzegorza Pawlaka
W PIT-cie należy wpisać: FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"
Numer KRS: 0000037904
Informacje uzupełniające: Grzegorz Pawlak

10. PODARUJ 1% swojego podatku dla Sławomira Wilczyńskiego – strażaka z Kątów Wrocławskich, który uległ wypadkowi w czasie pełnienia służby.
W PIT-cie należy wpisać: 1% dla „SŁAWEK”
Numer KRS: 0000050135

11. PODARUJ 1% swojego podatku dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zachowicach, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Zachowice i Okolic
Numer KRS: 0000270261
Informacje uzupełniające: cel szczegółowy NSP ZACHOWICE 1823

12. PODARUJ 1% swojego podatku dla Mateusza Budziar.
Nazwa instytucji pożytku publicznego: Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia
Numer  KRS : 0000050135
Informacje uzupełniające: SUBKONTO -" BUDZIAR "


Jeżeli jakaś organizacja lub osoba (będąca mieszkańcem gminy Kąty Wrocławskie) nie została wymieniona w powyższej liście, a chciałaby żeby jej dane zostały tu umieszczone prosimy o kontakt za pośrednictwem e-mail: or@katywroclawskie.pl
.