Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

Katarzyna Łapińska - Szymańska

funkcja: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy

nr pokoju: 1b

telefon: 71 390 72 10
fax: 71 390 72 01
e-mail: sekretariat@katywroclawskie.pl

Nadzorowane komórki urzędu:
Wydział Dróg i Transportu
- Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
- Wydział Planowania Rozwoju i Inwestycji
- Wydział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do zadań Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy należy w szczególności:
1) pełnienie czynności Kierownika Urzędu w czasie nieobecności Burmistrza;
2) bezpośredni nadzór nad Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziałem Gospodarki Komunalnej ( w tym nadzór właścicielski nad Zakładem Gospodarki Komunalnej), Wydziałem Dróg i Transportu, Wydziałem Planowania Rozwoju i Inwestycji, Wydziałem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nadzór nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zespołem Obsługi Jednostek Oświatowych;
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej;
4) wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych Burmistrza.