Aktualne inwestycje

Inwestycje
Obraz przedstawia boisko wielofunkcyjne.
28/10/2020

Boisko wielofunkcyjne w Gniechowicach

W Gniechowicach powtało boisko sportowe, wielofunkcyjne o łącznej powierzchni 1276,83 m2. Można na nim uprawiać wiele dyscyplin sportowych między innymi:  piłkę ręczną, koszykówkę (na dwóch boiskach jednocześnie), oraz  piłkę siatkową. Nawierzchnia został pokryta poliuretanem, zastosowoano odpowiednie malowanie linii tak aby można było rozgrywać mecze w danych dziedzinach sportowych. Zamontowano 2 bramki do piłki ręcznej, 4 kosze do koszykówki, oraz siatkę ze słupkami do piłki siatkowej.
28/10/2020

Budowa terenu rekreacyjnego w Czerńczycach.

Miło nam poinformować, że zakończylismy budowę terenu rekreacyjnego w Czerńczycach wraz z siłownią zewnętrzną i placem zabaw dla dzieci. Projekt obejmował  budowę placu zabaw z wieloma urządzeniami zabawowymi co umożliwi pociechom aktywne spędzenie wolnego czasu. Wybudowano również siłownię zewnętrzną, którą  wyposażono  w urządzenia dostosowane do wszystkich grup wiekowych. Ćwiczenia wykonywane na tych urządzeniach umożliwiają wzmacnianie mięśni całego ciała jak również sprzyjają sprawności ruchowej. Budowę obiektu realizowała firma FreeKids s.c. z Trzęsawic koło m. Zawonia. Całkowta wartość projektu  65.466,93 zł    
Obraz przedstawia część otwartej strefy aktywności w Strzeganowicach-fragment placu zabaw.
20/10/2020

Otwarta Strefa Aktywności - OSA Strzeganowice

                                        W Strzeganowicach powstało miejsce aktywnej rekreacji dostępne dla wszystkich . Na terenie strefy znajdują się :  1. plac zabaw  2. siłownia zewnętrzna 3.  miejsce do piknikowania Wykonawcą robót jest firma FreeKids z Zawoni. Koszt inwestycji wynosi 1 54 954 zł. Dofinansowanie  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wartośći 50 000zł. Zapraszamy wszystkie pokolenia do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Przebudowana ulica Żeromskiego
02/10/2020

Modernizacja ul. Żeromskiego

Zakończono modernizację ul. Żeromskiego przy szkole podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Wykonano chodnik przy całej długości ulicy co zapewnia  bezpieczne poruszanie się dzieci idących do szkoły oraz mieszkańców.                    W ramach inwestycji przebudowano sieć wodociągową, przebudowano kanalizację deszczową odporowadzającą wody opadowe z nawierzchni drogi. Wykonano zatokę autobusową, miejsca parkingowe oraz przebudowano oświetlenie ulicy.                                      Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 950.000,00 zł Wartość inwestycji to 1.502.409,13 zł.
01/12/2018

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”. Wykonawca kontynuuje prace regulacyjne przy budowie układu rowów związanych z remontem linii brzegowej i przepustów. Archeolog rozpoczął badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie planowanych przypór i rekonstrukcji fragmentu muru.  

Pages