Aktualne inwestycje

Inwestycje
01/12/2018

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Do tej pory ułożono główne ciągi kanalizacyjne w ul. Migdałowej, Czereśniowej, Jagodowej, Miłej, Szczęśliwej w bocznych sięgaczach ulicy Stawowej (od strony AOW), częściowo w ul. Brzoskwiniowej i Morelowej. Aktualnie prace prowadzone są w części ul. Brzoskwiniowej (dokończenie), Wiśniowej oraz po prawej stronie ulicy Parkowej jadąc w kierunku Wrocławia. Powyższe zadanie współfinansowane jest (w formie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl).
01/12/2018

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich

W ramach obecnie realizowanego etapu rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich zostanie wykonana nawierzchnia wschodniej pierzei Rynku. Zadanie obejmuje budowę fontanny oraz 2 grup podziemnych zbiorników na odpady. Między budynkiem dawnego kościoła ewangelickiego, a wschodnią pierzeją Rynku zostaną posadzone nowe drzewka z gatunku lipy. Między drzewami będą się znajdować rabaty zieleni z ławkami. Przewidziana została tutaj nawierzchnia z płyt granitowych. W rejonie fontanny będzie nawierzchnia z kostki kamiennej. Również w tej części przewidziano wyeksponowanie dawnej nawierzchni z kamienia polnego. Dalej w kierunku pierzei wschodniej będzie nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej oraz chodnik z płyt kamiennych i kostki kamiennej.
montaż zbiornika na wody opadowe
27/11/2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z wykonaniem zbiornika wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej z ul. Legionów w Kątach Wrocławskich oraz docelowo z ul. Sybiraków i zaprojektowanego nowego przedszkola. Zbiornik umożliwi przetrzymanie wód opadowych w okresie intensywnych opadów i stopniowe odprowadzanie do rowu kąteckiego. Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. z Wrocławia. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 31.01.2019r.
19/09/2018

Kozłów

W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej.
19/09/2018

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wr.

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne Została podpisana umowa na wykonanie dalszych prac w parku w Kątach Wrocławskich z firmą MABUD sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca wykona nową nawierzchnię parkingu oraz istniejących ścieżek. Zostanie wybudowana toaleta publiczna, poidełko, wiaty rekreacyjne wraz z wyposażeniem, miejsca postojowe dla rowerów, ławki i kosze na odpady. W ramach zadania zostanie wykonany taras widokowy oraz przejścia drewniane w formie mostków. W parku zostanie zamontowanych dodatkowo 12 latarni. Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne”. dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Pages