Aktualne inwestycje

Inwestycje
montaż przedszkola kontenerowego
11/08/2017

Przedszkole kontenerowe w Kątach Wrocławskich

Trwa rozbudowa przedszkola przy ul. Drzymały w Kątach Wrocławskich. W ramach trwającej rozbudowy powstaną 2 oddziały przedszkolne w konstrukcji modułowej. Przywiezione kontenery są już częściowo wyposażone i wymagają jedynie prac wykończeniowych. Wykonawca – PW HEPAMOS sp. z o.o. zakończy wszystkie prace jeszcze w sierpniu bieżącego roku.
21/07/2017

Przedszkole kontenerowe w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z wykonaniem rozbudowy przedszkola przy ul. Drzymały 4 w Kątach Wrocławskich. Przedszkole kontenerowe, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, jest realizowane przez PW HEPAMOS z Proszowic. W chwili obecnej zostało już przygotowane podłoże pod montaż kontenerów. Przywiezienie i montaż kontenerów rozpocznie się na początku sierpnia. Zakończenie prac nastąpi w sierpniu.
Zabrodzie - przekazanie placu budowy
13/07/2017

Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu

W dniu 12.07.2017 r. przekazano plac budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Zabrodziu. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. ze Świdnicy. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji: 30.11.2017 r.
06/07/2017

Budowa kanalizacji w Sadkowie

Trwają prace budowlane przy realizacji inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie, gmina Kąty Wrocławskie”. Wykonawcą robót jest firma Zakład Robót Instalacyjnych INSTALBUD Sp. Jawna J. Pankiewicz, L. Lewicki z Legnicy. Zakres inwestycji obejmuje gównie budowę kanalizacji wzdłuż ul. Lawendowej wraz z przyłączami do działek. Zostanie wybudowana też kanalizacja do działki nr 13/24 oraz 18/1. Łączna długość budowanej kanalizacji wynosi ok. 410 m.
zagęszczanie warstwy ścieralnej drogi
05/07/2017

Trwa budowa drogi Gniechowice – Stary Dwór – etap II

Po usunięciu zanieczyszczeń nawierzchni tłuczniowej, wyrównaniu i uzupełnieniu podbudowy na drodze Gniechowice - Stary Dwór rozpoczeto układanie warstw nawierzchni asfaltowej. Firma MABUD s.c. M. Chojecki A. Atras z Wrocławia rozpoczęła realizacje zadania pn. „Budowa drogi transportu rolnego Gniechowice-Stary Dwór - etap II”.Ułożona została warstwa wiążąca nawierzchni i rozpoczeto układanie warstwy ścieralnej. Po zakończeniu tych robót zostaną wykonane zjazdy z drogi oraz zostanie uzupełnione pobocze drogi.

Strony