Aktualne inwestycje

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Aktualne inwestycje

01 Grudnia, 2018

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”.

Wykonawca kontynuuje prace regulacyjne przy budowie układu rowów związanych z remontem linii brzegowej i przepustów.

Archeolog rozpoczął badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie planowanych przypór i rekonstrukcji fragmentu muru.

01 Grudnia, 2018

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Do tej pory ułożono główne ciągi kanalizacyjne w ul. Migdałowej, Czereśniowej, Jagodowej, Miłej, Szczęśliwej w bocznych sięgaczach ulicy Stawowej (od strony AOW), częściowo w ul. Brzoskwiniowej i Morelowej.

Aktualnie prace prowadzone są w części ul. Brzoskwiniowej (dokończenie), Wiśniowej oraz po prawej stronie ulicy Parkowej jadąc w kierunku Wrocławia.

Powyższe zadanie współfinansowane jest (w formie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl).

01 Grudnia, 2018

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich

W ramach obecnie realizowanego etapu rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich zostanie wykonana nawierzchnia wschodniej pierzei Rynku. Zadanie obejmuje budowę fontanny oraz 2 grup podziemnych zbiorników na odpady. Między budynkiem dawnego kościoła ewangelickiego, a wschodnią pierzeją Rynku zostaną posadzone nowe drzewka z gatunku lipy. Między drzewami będą się znajdować rabaty zieleni z ławkami. Przewidziana została tutaj nawierzchnia z płyt granitowych. W rejonie fontanny będzie nawierzchnia z kostki kamiennej. Również w tej części przewidziano wyeksponowanie dawnej nawierzchni z kamienia polnego. Dalej w kierunku pierzei wschodniej będzie nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej oraz chodnik z płyt kamiennych i kostki kamiennej.

zdjęcie przedstawia nowy budynek szkoły w Sadkowie
20 Lipca, 2018

Rozbudowa i przebudowa szkoły w Sadkowie

Zostały zakończone prace przy realizacji pierwszego etapu budowy nowej części szkoły w Sadkowie. Rozpoczęto procedurę odbiorową tej części inwestycji, która potrwa przez najbliższe tygodnie. Do wykonania pozostał etap II i III inwestycji w zakresie przebudowy istniejącego starego budynku szkoły oraz budowy przyszkolnej sali sportowej. Termin zakończenia pozostałych prac 31.01.2019r.

zdjęcie przedstawia wnętrze nowego budynku szkoły w Sadkowie

zdjęcie przedstawia salę językową w szkole w Sadkowie

zdjęcie przedstawia pierwszą warstwę nowej drogi ul. Legionów w Kątach Wr.
20 Lipca, 2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwają prace drogowe przy budowie ul. Legionów w Kątach Wrocławskich. W ostatnim czasie wykonana została asfaltobetonowa nawierzchnia jezdni, natomiast prowadzone są prace związane z wykonaniem nawierzchni chodników. Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. z Wrocławia. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 31.01.2019r.

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?