Aktualne inwestycje

Inwestycje
02/06/2023

Budowa terenu rekreacyjnego w Rybnicy

W dniu dzisiejszym dokonano odbioru końcowego nowowybudowanego terenu rekreacyjnego w Rybnicy. W ramach zadania zostały zainstalowane: huśtawka, zjeżdżalnia, bujak sprężynowy i karuzela oraz posadowiony został kontener pełniący funkcję budynku gospodarczego. W ramach zamówienia na terenie rekreacyjnym pojawiły się również nowe nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych. Prace wykonała firma Royal Play Łukasz Piotrowski o wartości 207 750,00 zł. Ponadto w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego, pomiędzy kontenerem a placem zabaw, posadowiono drewnianą altanę.
01/06/2023

Informacja dla mieszkańców Mokronosu Górnego w związku z realizowaną inwestycją pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap III – Mokronos Górny”

Gmina Kąty Wrocławskie informuje, że mieszkańcy następujących ulic: Wrocławska, Radosna, Pogodna, Wesoła, Spokojna, Słoneczna, Tęczowa, Kwiatowa, Gwarna (od strony ul. Wrocławskiej) oraz alei: Jodłowa, Konwaliowa, Topolowa, Bzowa, Maków, Fiołkowa, Narcyzowa, Róż, Azaliowa, Liliowa, Magnoliowa z Mokronosu Górnego, od dnia 01.06.2023 r. mogą składać do ZGK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 26B w Kątach Wrocławskich wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej. Warunki przyłączeniowe będą wydawane po uzyskaniu przez Gminę decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanej kanalizacji sanitarnej. Link do strony ZGK Sp. z o.o.: https://www.zgk-katy.pl/wnioski
Aleja do przejścia dla pieszych
29/05/2023

Budowa alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich

Rozpoczęły się prace przy wykonaniu alei spacerowych na skwerze przy ul. Spółdzielczej w Kątach Wrocławskich. Trasy alei zostały wykorytowane i trwa wykonanie podbudowy pod układanie kratek trawnikowych, ograniczonych rolką z kostki granitowej. Wykonawcą prac jest firma PPHU KRZESZOWSKI Maciej Krzeszowski z Uciechowa. Prace finansowane są ze środków pochodzących z funduszy osiedlowych trzech osiedli miasta Kąty Wrocławskie (Osiedla nr 2, 3 i 4) oraz budżetu gminy, przewidzianych na 2023 r.
akt podpisania umowy
23/05/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W dniu dzisiejszym w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu podpisane zostały umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie dofinansowania zadania pn. „Projekt oraz budowa zespołu szkolno – przedszkolnego w Krzeptowie”. W ramach programu priorytetowego 5.6.2 „Budownictwo Energooszczędne Część 2) PUSZCZYK – Niskoemisyjne budynki użyteczności publicznej na realizację zadania przyznane zostało Gminie dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie: 13 177 335,00 zł oraz w formie dotacji w kwocie: 8 784 890,00 zł.
sufit w sali głównej świetlicy w Zabrodziu
22/05/2023

Remont świetlicy w Zabrodziu

W ramach trwającego remontu pomieszczeń świetlicowych w Zabrodziu, obecny stan zaawansowania prac wygląda następująco: - wykonano tynki renowacyjne w całym lokalu, - wyczyszczono sufit w głównej sali świetlicowej, - przemalowano stalowe belki stropowe w głównej sali świetlicowej - sufit pozostanie odkryty, - trwają przygotowania podłoży pod układanie terakoty we wszystkich remontowanych pomieszczeniach, - trwają przygotowania podłoży pod układanie glazury w pomieszczeniu kuchennym i WC. W sanitariatach, pomieszczeniu kuchennym i części sali głównej świetlicy - odtworzono historyczne sklepienia łukowe.

Strony