Aktualne inwestycje

Inwestycje
26/01/2023

Budowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krzeptowie

W ramach trwającej budowy budynku Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Krzeptowie, roboty osiągnęła następujący stan zaawansowania: - hala sportowa (budynek A3 – strona wschodnia obiektu) – w dniu 25.01.2023 r. rozpoczęto układanie więźby dachowej z drewna klejonego, - budynek A1 (strona zachodnia obiektu, na parterze budynku ma zostać zlokalizowane przedszkole, a na piętrze: biblioteka, pokój nauczycielski oraz gabinety pedagogów) – trwa układanie płyt stropowych nad I piętrem, zakończono wykonywanie ścianek działowych na I piętrze,  - budynek A2 (wejście główne, parter budynku - zaplecze kuchenne, jadalnie, przestrzeń szatniowa, I piętro – aula, mała sala gimnastyczna) – zakończono wykonywanie ścian i słupów żelbetowych na I piętrze, na ukończeniu jest wykonywanie podciągów i wieńców na I piętrze,
25/01/2023

Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

W dniu dzisiejszym tj. 25.01.2023 r. została odebrana końcowo budowa sali gimnastycznej w Małkowicach. Obiekt umożliwi uczniom Szkoły Podstawowej w Małkowicach uczestniczenie w zajęciach sportowych w bardzo komfortowych warunkach. W budynku oprócz sali gimnastycznej wraz z magazynkiem na sprzęt sportowy, znajdują się: szatnie dla dziewcząt i chłopców wraz z zapleczami sanitarnymi, WC dla niepełnosprawnych, szatnia trenera wraz z sanitariatem, sala do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenie techniczne. Sala gimnastyczna została wyposażona w kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, siatki do gier i ochronne, drabinki, ławki, tablice wyników i zestaw nagłośnieniowy. Sala do ćwiczeń korekcyjnych została wyposażona w drabinki, lustro z poręczą do ćwiczeń i Magiczny Dywan. Budynek został wyposażony w system wentylacji mechanicznej, a ogrzewany jest zestawem pomp ciepła.
20/01/2023

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej

W dniu 08.07.2022 r. zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej. Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: Elektrotim S.A. z Wrocławia (lider) oraz MABUD s.c. z Wrocławia (Partner). Umowny termin zakończenia prac to grudzień 2023 r. Wartość umowna wykonania robót wynosi na chwilę obecną - 21,4 mln zł brutto. Na wykonanie tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla Dolnego Śląska w wysokości 12 350 000 zł.
18/01/2023

Budowa pełnowymiarowej przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach

W dniu 13.01.2023 r. Wykonawca robót - TURPIS Sp. z o.o. S.K. z Wrocławia zgłosił zakończenie robót polegających na budowie przyszkolnej sali gimnastycznej w Małkowicach. Z dniem 13.01.2023 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim wydał również zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania budynku sali gimnastycznej. Trwają prace przygotowawcze do odbioru końcowego.
09/01/2023

Remont świetlicy wiejskiej w Zabrodziu

W ramach środków zaplanowanych w budżecie Gminy na 2022 r., w dniu 08.12.2022 r. z firmą ARCTICON Remigiusz Sawicki z Wołowa, zawarta została umowa na wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Zabrodziu. Umowny termin wykonania prac - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wartość przedmiotu umowy wynosi 368.093,75 zł brutto. Nad wykonaniem remontu pełniony jest nadzór inwestorski przez firmę JAWI-PROJEKT Jakub Wilk ze Starego Wołowa. Prace remontowe są realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię B2 z Wrocławia. Remont obejmuje wykonanie prac budowlanych których celem jest przywrócenie lokalowi funkcji świetlicy wiejskiej z równoczesnym zachowaniem detali architektonicznych wewnątrz poszczególnych pomieszczeń świetlicy w oryginalnym kształcie. W zakres remontu wchodzą roboty:

Strony