Aktualne inwestycje

Inwestycje
04/02/2022

Nowe meble

28 stycznia 2022 r. odbył się odbiór końcowym wyposażenia meblowego pomieszczeń wynajmowanych przez Gminę Kąty Wrocławskie od PKP na dworcach w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Dostawcą mebli była firma BiuroKoncept meble i wnętrza biurowe Aneta Ślęzakowska z Wrocławia, która zrealizowała zamówienie na łączną kwotę: 282.864,33 zł brutto. Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską.
11/01/2022

Oświetlenie drogi w Kamionnej

Zakończyły się odbiory nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego przy drodze od Kamionnej w kierunku Piławy. Nowe lampy oświetlą odcinek o długości prawie 300 m. Koszt budowy oświetlenia wyniósł 72.529,09 zł.
22/12/2021

Ścieżka rowerowa w Sadkowie

Zakończono zadanie pn. „Budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. Kąty Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka, Sadków – Sadowice”  na odcinku Sadków –Sadowice. W ramach inwestycji wykonano drogę rowerową o nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem, lokalnie zamontowano bariery ochronne przy rowach. Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 r.
22/12/2021

Przebudowa ul. Zwycięstwa, Kościuszki i Norwida w Kątach Wrocławskich

Wykonane zostało zadanie polegające na przebudowie dróg Zwcyięstwam T. Kościuszki i C.K. Norwida w Kątach Wrocławskich o łącznej długości ok. 700 m. Drogi tworzą ciąg komunikacyjny łączący drogę wojewódzką nr 362 (ul. Mireckiego) oraz nr 347 (ul. Wrocławska). Drogi w obrębie ul. Zwycięstwa i ul. Tadeusza Kościuszki stanowią gminną drogę publiczną nr 107217D, natomiast ul. Cypriana Kamila Norwida jest drogą wewnętrzną. W ramach zadania przebudowana została jezdnia, chodniki, wybudowana nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Zmieniona została również docelowa organizacja ruchu na ul. C.K Norwida. Po przebudowie ul. C.K Norwida w kierunku ul. Zwycięstwa jest drogą z pierwszeństwem przejazdu, natomiast wyjazd z rynku w kierunku ul. C.K Norwida stanowi drogę podporządkowaną. Inwestycja kosztowała 3 038 628,12 zł.
14/12/2021

Nowe oświetlenie drogowe w Sadkowie i Smolcu

W dniu 9.10.2021 r. dokonano odbioru końcowego nowo wybudowanego oświetlenia drogowego. Nowe lampy oświetlą ul. Chabrową w Smolcu oraz ul. Ogrodową w Sadkowie.

Strony