Rada Miejska

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Rada Miejska

R A D A   M I E J S K A   W   K Ą T A C H   W R O C Ł AW S K I C H

K A D E N C J A   2 0 1 8 – 2 0 2 3

 

Bujak Krzysztof

Czuchrowska Beata

Drożdż Danuta

Feldman Gabriela

Giniewski Tomasz

Herbut Anna

Kołcz Grzegorz

Kopeć Antoni

Kotlarz Sebastian

Laszczyńska Wanda

Ludwikowski Dawid

Mitek Grzegorz

Osiński Jerzy

Pacyna Grzegorz

Pudlik Czesław

Skórczak Anna

Smak Dorota

Sobko Piotr

Sebzda-Sztul Katarzyna

Wojciechowski Jarosław

Wójcik Wojciech

                         

Autor:
Weronika Szwaj

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?