Władze gminy

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Julian Żygadło

mężczyzna stojący przed trzema flagami: europejską, polską i gminną

WYKSZTAŁCENIE:

- Uniwersytet Wrocławski, Wrocław                                                         
Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Politologia, specjalność: Administracja Publiczna
tytuł: Magister

- Uniwersytet Wrocławski, Wrocław                                                         
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

- Politechnika Wrocławska, Wrocław                                                           
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Studia Podyplomowe Gospodarka Nieruchomościami - Zarządzanie-utrzymanie-wycena

- Europejska Grupa Doradcza                                                                   
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa 2013

- Ministerstwo Skarbu Państwa                                                                               
Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

- Pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie od 03.2021

- Starostwo Powiatowe we Wrocławiu (07.2020 – 03.2021)

- Sekretarz Rady Nadzorczej Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich (2014 – 2020)                                                                                  

- Urząd Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (10.2010 – 06.2020)


ZAINTERESOWANIA:

historia, polityka, samorząd

Kontakt:

tel. 71 390 72 10
parter - pok. 1 A

Sekretarz Gminy Monika Kwil-Skrzypińska
tel. 71 390 72 10
parter - pok. 1C, e-mail: sekretarz@katywroclawskie.pl


Skarbnik Gminy Agata Dudek-Golińska
tel.71 390 72 10
I piętro, e-mail: skarbnik@katywroclawskie.pl