Rada Seniorów

Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich na kadencję 2019-2023

 • Jan Cisło (Kąty Wrocławskie)
 • Elżbieta Daniel (Kąty Wrocławskie)
 • Barbara Domalewska (Kąty Wrocławskie)
 • Krystyna Horak (Kąty Wrocławskie)
 • Ryszard Kundyk (Kamionna)
 • Emilia Martka (Kąty Wrocławskie)
 • Janina Miazek (Zabrodzie)
 • Wanda Ostojska (Kąty Wrocławskie)
 • Marianna Stachurska (Gniechowice)
 • Urszula Stępak (Kąty Wrocławskie)
 • Ewa Walerzak (Kąty Wrocławskie)
 • Grażyna Węgłowska (Kąty Wrocławskie)
 • Halina Wiśniowska (Smolec)
 • Wojciech Wójcik (Kąty Wrocławskie)
 • Czesław Wyrwa (Gniechowice)

Obszary działania Rady:

Rada została powołana na 4-letnią kadencję. Głównym zadaniem Rady jest działanie na rzecz osób starszych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Rada Seniorów jest ciałem doradczym dla organów gminy, działa w następujących obszarach:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • aktywności ludzi starszych,
 • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych,
 • edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego,
 • sportu, turystyki i rekreacji,
 • wykluczenia społecznego osób starszych i osób z niepełnosprawnością,
 • warunków życia seniorów i osób z niepełnosprawnością,
 • mieszkalnictwa,
 • bezpieczeństwa publicznego.