Rada Seniorów

Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich na kadencję 2023-2027

 • Biliński Bogdan (Pietrzykowice)
 • Budzynowska Alicja (Smolec)
 • Budzynowski Roman (Smolec)
 • Hanc Helena (Kąty Wrocławskie)
 • Ilnicka Czesława (Sadków)
 • Ilnicki Włodzimierz (Sadków)
 • Koluśniewska Alicja (Kąty Wrocławskie)
 • Kurtek Halina (Kąty Wrocławskie)
 • Matejo Czesława (Kąty Wrocławskie)
 • Pietruszka Barbara (Kąty Wrocławskie)
 • Raczkowska Bożena (Gniechowice)
 • Rafalska Wiesława (Kąty Wrocławskie)
 • Sommerfeld Elżbieta (Kąty Wrocławskie)
 • Wrotniak Beata (Kąty Wrocławskie)
 • Wróblewska Halina (Kąty Wrocławskie)

Obszary działania Rady:

Rada została powołana na 4-letnią kadencję. Głównym zadaniem Rady jest działanie na rzecz osób starszych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Rada Seniorów jest ciałem doradczym dla organów gminy, działa w następujących obszarach:

 • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
 • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów i osób niepełnosprawnych,
 • aktywności ludzi starszych,
 • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych,
 • edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego,
 • sportu, turystyki i rekreacji,
 • wykluczenia społecznego osób starszych i osób z niepełnosprawnością,
 • warunków życia seniorów i osób z niepełnosprawnością,
 • mieszkalnictwa,
 • bezpieczeństwa publicznego.