Rada Seniorów

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Rada Seniorów

Skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Kątach Wrocławskich na kadencję 2019-2023

  • Małgorzata Bacajewska (Smolec)
  • Elżbieta Daniel (Kąty Wrocławskie)
  • Barbara Domalewska (Kąty Wrocławskie)
  • Krystyna Horak (Kąty Wrocławskie)
  • Ryszard Kundyk (Kamionna)
  • Emilia Martka (Kąty Wrocławskie)
  • Janina Miazek (Zabrodzie)
  • Wanda Ostojska (Kąty Wrocławskie)
  • Marianna Stachurska (Gniechowice)
  • Urszula Stępak (Kąty Wrocławskie)
  • Ewa Walerzak (Kąty Wrocławskie)
  • Grażyna Węgłowska (Kąty Wrocławskie)
  • Halina Wiśniowska (Smolec)
  • Wojciech Wójcik (Kąty Wrocławskie)
  • Czesław Wyrwa (Gniechowice)

Obszary działania Rady:

Rada została powołana na 4-letnią kadencję. Głównym zadaniem Rady jest działanie na rzecz osób starszych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Rada Seniorów jest ciałem doradczym dla organów gminy, działa w następujących obszarach:

  • integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowanie zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,
  • aktywności ludzi starszych,
  • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów i osób niepełnosprawnych,
  • przełamywania stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowania ich autorytetu, wzmacniania relacji wewnątrz, jak i międzypokoleniowych,
  • edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego,
  • sportu, turystyki i rekreacji,
  • wykluczenia społecznego osób starszych i osób z niepełnosprawnością,
  • warunków życia seniorów i osób z niepełnosprawnością,
  • mieszkalnictwa,
  • bezpieczeństwa publicznego.
Autor:

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?