Rada Seniorów

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów w Kątach Wrocławskich została powołana uchwałą nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Kątach Wr. z dnia 25.06.2015r.

W skład rady weszli:

Zarząd Rady:

 • Krystyna Horak – przewodnicząca (z Kątów Wr.)
 • Małgorzata Bacajewska – v-ce przewodnicząca (ze Smolca)
 • Ewa Walerzak - v-ce przewodnicząca (z Kątów Wr.)
 • Zenon Łąk – sekretarz (z Romnowa)

Członkowie Rady:

 • Janina Miazek (z Zabrodzia)
 • Marian Gajda (z Kątów Wr.)
 • Zbigniew Walczak (z Kątów Wr.)
 • Ryszard Kundyk (z Kamionnej)
 • Jan Cisło (z Kątów Wr.)
 • Elżbieta Daniel (z Kątów Wr.)
 • Marianna Stachurska (z Gniechowic)
 • Jan Wargocki (z Wojtkowic)
 • Czesław Wyrwa (z Gniechowic)

Obszary działania Rady:

Rada została powołana na 4-letnią kadencję. Głównym zadaniem Rady jest działanie na rzecz osób starszych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie. Rada jest ciałem doradczym dla organów gminy, działa w następujących obszarach:

 • profilaktyka i promocja zdrowia osób starszych
 • niepełnosprawność osób starszych
 • mieszkalnictwo osób starszych
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych
 • przełamywanie negatywnych stereotypów dotyczących osób starszych i budowa ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • dostęp osób starszych do edukacji, kultury i rekreacji
 • wspieranie aktywności osób starszych
 • wykorzystanie twórczego potencjału osób starszych
 • integracja środowisk działających na rzecz osób starszych.

Rada dostrzega potrzebę większej integracji środowisk senioralnych oraz zwiększenia wszelkich form aktywności. Lobbuje, aby w Kątach Wrocławskich powstał Dom Dziennego Pobytu Seniora („przedszkole” dla starszego członka rodziny), widzi potrzebę otwarcia Poradni Geriatrycznej, wdrożenia „Pudełka życia” (tj. zbioru ważnych danych - telefony do osób najbliższych, informacje o chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach oraz o tym, kto zajmie się zwierzętami pod nieobecność chorego gospodarza –przydatnych np. dla zespołu karetki pogotowia ratunkowego). Rada dostrzega zainteresowanie powstaniem Uniwersytetu trzeciego Wieku.

Rada liczy na poparcie jej działalności ze strony społeczeństwa i władz gminy.

Krystyna Horak

Autor:
Admin Vobacom

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?