Inicjatywy lokalne

Menu główne

Logo biuletyny informacji publicznej

Zawartość strony o tytule: Inicjatywy lokalne

INICJATYWA LOKALNA  jest narzedziem współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, służąca wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego, finansowego lub pracy społecznej.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej istnieje możliwość składania wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej przez mieszkańców gminy Kąty Wrocławskie. Przedmiotowe inicjatywy realizowane są przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, zgodnie z ich kompetencjami.

Podstawą prawną funkcjonowania powyższego mechanizmu jest art. 19b Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Pliki do pobrania:

Autor:
Monika Romańska

Aktualne inwestycje

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin...

Ankieta

Dlaczego mimo wieloletniego zamieszkiwania pod danym adresem nie dokonujesz obowiązku meldunkowego?