Numery kont bankowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Kąty Wrocławskie

Dane banku: Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich
Rynek 4, 55-080 Kąty Wrocławskie

Numer rachunku bankowego Opłaty z tytułu
Indywidualne konta masowe
 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od środków transportowych,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
73 9574 0005 2001 0000 0101 0001
 • opłaty skarbowe,
 • wieczyste użytkowanie gruntów,
 • dzierżawy,
 • sprzedaż mieszkań,
 • sprzedaż gruntów,
 • opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 • opłata za wynajem świetlicy
62 9574 0005 2001 0000 0101 0005
 • wpłaty wadium, zabezpieczenia wykonania umowy,
 • kaucje za wynajem świetlicy wiejskiej