Wykaz organizacji

Organizacje pożytku publicznego zainteresowane zamieszczeniem swoich danych na niniejszej stronie proszone są o wypełnienie oraz podpisanie załączonego poniżej wzoru formularza wraz z oświadczeniem, co równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu, a następnie przesłanie ich skanów na adres e-mail redakcja@katywroclawskie.pl, wysłanie pocztą na adres Urzędu lub złożenie osobiście do Wydziału Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.

Z góry dziękujemy za pomoc i współpracę.

Wniosek o zamieszczenie informacji o Organizacjina stronie www.katywroclawskie.pl 

Stowarzyszenie Zespół ludowy sołtysów "DYSZKANT" z sidzibą w m. Kąty Wrocławskie
Adres do korespondencji:
ul. Zwycięstwa 23,
55-080 Kąty Wrocławskie

Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki i Rekreacji Konnej -
Szlachetna Półkrew (Stajnia Samotwór)

woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Smoluchowskiego 34/4
50-372 Wrocław
tel. 503 992 256
Numer KRS: 0000448372
www: www.stajnia-samotwor.galopuje.pl
e-mail: szlach.polkrew@gmail.com

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Idźmy Razem"

Jaszkotle poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Jaszkotle 21
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000172473

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska- Hufiec Kąty Wrocławskie
Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Zwycięstwa 1, 55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 669 900 444
Faks: 71 316 77 45
e-mail: katy@zhp.org.pl
www: www.katy.zhp.org.pl
Numer KRS: 0000264246
Godziny kontaktu: w godz. 8.00 - 15.00

Stowarzyszenie "Klub Golfowy Krobielowlce"
Krobielowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Pałac Krobielowice
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 390 58 15
Numer KRS: 0000165368 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zachowicach
Zachowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Słoneczna, Zachowice 
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 663 583 279
Numer KRS: 0000063475

Ochotnicza Straż Pożarna w Smolcu
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Starowiejska, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 316 84 97
Numer KRS: 0000144152 

Stowarzyszenie "Arteo"
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Zwycięstwa 19/21 lok. 4A, 
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000332104
e-mail: stowarzyszeniearteo@gmail.com
www: stowarzyszeniearteo.pl

Stowarzyszenie Chóru Smolec Cantans 
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Starowiejska 2A, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000539102
e-mail: smolec-cantans@wp.pl

Centrum Opieki CARITAS Arichidiezji Wrocławskiej
Małkowice poczta Kąty Wrocłąwskie woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Klasztorna 1, Małkowice
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000219742
e-mail: centrumopieki.caritas@wp.pl
www: www.wrocław.caritas.pl

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul. 1 Maja 11
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 316 72 14
Faks: 71 316 73 06
Numer KRS: 0000055032

Fundacja Smolec
Smolec, poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul. Główna 47, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000505812
e-mail: halina.wisniowska@o2.pl

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Kąty Wrocławskie
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000109984

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Kąckiej
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul. Zwycięstwa 23 
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000322701
e-mail: smzk@katywroclawskie.com
www: www.smzk.katywroclawskie.com

Stowarzyszenie Krzyś Byś Kolorowo Żył
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul. Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 506 852 028 (9.00-21.00)
Numer KRS 0000228742
Biuro nie ma stałych godzin urzędowania
e-mail: stowarzyszeniekrzys@home.pl
www: www.stowarzyszeniekrzys.com.pl
data nadania statusu opp: 17-02-2005 r
konto:24 9574 0005 2001 0000 4079 0001

Towarzystwo Przyjaciół Smolca
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespndencji:
ul.Wrzosowa 5a/2, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
REGON: 021283355
NIP: 896-150-36-57
Numer KRS: 0000358419
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0258 3660
e-mail: tps.smolec@gmail.com
www: smolec24.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Zabrodzie
Zabrodzie poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Zabrodzie 15
52-327 Wrocław
tel. 601-864-407
Numer KRS: 0000423354
e-mail: zabro.stow@wp.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Gniechowic
Gniechowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Katecka 59, Gniechowice
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000251589
e-mail: steniarenia@wp.pl

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Smolcu
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Główna 47, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000360395
e-mail: henrykarybak@gmail.com

Fundacja Ogrody Twojego Sukcesu
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Wrzosowa 21
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000447297
e-mail: otsbiuro@gmail.com

Uczniowski Klub Sportowy JUDO
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 59
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail:uks@zabawajudo.pl
nr ewidencyjny: SP-ORP.4221.35.2013

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Kątecki Klub Koszykówki "Maximus"

Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
1 Maja 48c/11, 55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 316 73 88
Faks: 71 316 73 88
e-mail: maximus@katywroclawskie.com
www: http://www.maximus.katywroclawskie.com
nr ewidencyjny: SP/OR/4143/3/05

Klub Sportowy LZS Zachowice
Zachowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Słoneczna 1, Zachowice
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 789 11 89
e-mail: piotr.pasierski@interia.pl
nr ewidencyjny: SP/OR/4143/1/03

Klub Sportowy
"AMBROZJA Bogdaszowice"

Bogdaszowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Główna 11, Bogdaszowice
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 390 60 45
nr ewidencyjny: SP/OR/4143/16/03

Ludowy Klub Sportowy 
"BŁĘKITNI" Gniechowice

Gniechowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji: 
ul. Kątecka 59, Gniechowice
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail: marekschabik@onet.pl
nr ewidencyjny: SP/OR/4143/18/03

Uczniowski Klub Sportowy 
"ORZEŁ" Sadowice

Sadowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Rzeczna 15, Sadowice
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail: orzelsadkow@dolnoslaskidzpn.pl
www: http://www.orzelsadowice.pl
nr ewidencyjny: SP/OR/4140/1/01

Smoleckie Towarzystwo Sportowe
"SOKÓŁ SMOLEC"

Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Śliwkowa 134, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 508 203 791
Numer KRS: 0000437875
e-mail: piotr.sobko@gmail.com
www: www.sokolsmolec.pl
 Statut stowarzyszenia sportowego "SOKÓŁ SMOLEC" (PDF, 348kB)

Klub Biegacza Kąty Wrocławskie
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Stefana Okrzei 14
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 316 62 09

Klub Sportowy Bystrzyca Kąty Wrocławskie
Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie 
Zwycięstwa 23
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 316 66 165
Numer KRS: 0000115901
e-mail: ksbystrzyca@gmail.com

Ludowy Klub Sportowy 
"Puma" Pietrzykowice

Pietrzykowice poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Główna 15a 
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000198603
Tel.: 71 316 95 15
Faks: 71 316 95 15

Uczniowski Klub Sportowy "Tygrysy"
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Różana 1, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 605 745 010
nr ewidencyjny: SP/OR/4140/2/06
e-mail: hirek_kurys@tlen.pl
www: www.tygrysy.ankom.pl

Smoleckie Towarzystwo Tenisowe "Return"
Smolec poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Śliwkowa 134, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
nr ewidencyjny: SP-ORP.4222.38.2011
e-mail: piotr.sobko@gmail.com

Klub WHITE BAT Czerńczyce
Czerńczyce poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Piaskowa 19, Czerńczyce
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail: klubwhitebat@gmail.com
nr ewidencyjny: SP-ORP.4222.41.2012

Polski Związek Wędkarski. Koło nr 7 w Kątach Wrocławskich
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Mireckiego 24
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000198603
e-mail: pzwkatywroclawskie@interia.pl
www: www.pzw.katywroclawskie.com

Kąteckie Towarzystwo Tenisowe "Smecz"
poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Brzozowa 21/8
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 693-100-777, 697-651-107
e-mail: teniswkatach@gmail.com
www: www.teniswkatach.wordpress.com
nr ewidencyjny: SP-ORP.4222.3.2015

Klub Footballu Amerykańskiego
JAGUARS Kąty Wrocławskie

Pełcznica poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
Pełcznica 47
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail:kontakt@jags.pl
www: www.jags.pl
nr ewidencyjny: SP-ORP.4222.2.2015

Międzyszkolny Klub Sportowy
"JUVENIA" Wrocław
woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Borowska 1-3
50-529 Wrocław
Numer KRS: 0000183058
e-mail: juvenia@juvenia.pl
www: www.juvenia.pl

Uczniowski Klub Sportowy
Młode Wilki Kąty Wrocławskie

poczta Kąty Wrocławskie, woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. 1 Maja 64/1
55-080 Kąty Wrocławskie
e-mail: grzegorzliberek@o2.pl
nr ewidencyjny: SP-ORP.4221.3.2015

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska JEDENASTKA
woj. dolnośląskie
Adres do korespondencji:
ul. Rumiankowa 16
55-080 Kąty Wrocławskie
Numer KRS: 0000512951
e-mail: kontakt@akademia-jedenastka.pl
www: www.akademia-jedenastka.pl

Uczniowski Klub Sportowy
Akademia Piłkarska
Bystrzyca Kąty Wrocławskie
Adres do korespondencji:
ul. Ogrodowa 3, Sadków
55-080 Kąty Wrocławskie
Nr ewidencji UKS Starostwo Powiatowe we Wrocławiu: SP-ORP.4221.4.2016
e-mail: piotr.chmurzynski@gmail.com 
www: profil AP Bystrzyca Kąty Wr. w serwisie Facebook

Koło Gospodyń Wiejskich w Skałce
Adres do korespondencji:
ul. Szkolna 2a, Skałka
55-080 Kąty Wrocławskie
Nr KRKGW: 0223040002
e-mail: kgwwskalce@gmail.com

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego Kamionna "Leśniczówka"
Adres do korespondencji:
Kamionna 18
55-080 Kąty Wrocławskie
Forma prawna: Fundacja
KRS 0000944905
e-mail: https://www.facebook.com/kamionna.lesniczowka