Komunikacja

Od dnia 21.08.2021r. zmienia się komunikacja autobusowa na terenie gminy Kąty Wrocławskie oraz Miasta Wrocławia. Dotychczasowe linie aglomeracyjne o numerach 8xx zastąpione zostaną przez nowe linie strefowe o numerach 9xx, które łączą strefę KW1 gminy Kąty Wrocławskie z węzłami komunikacyjnymi Wrocław Nowy Dwór oraz Wrocław Oporów. Dotychczasowa komunikacja gminna obsługiwana przez linie dowozowo-szkolne o numerach 8x, które zapewniają mieszkańcom wygodny dojazd do Kątów Wrocławskich, stacji kolejowych oraz placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy, pozostaje bez zmian.


ROZKŁAD JAZDY


Linie strefowe - łączą miejscowości położone najbliżej Wrocławia z węzłami przesiadkowymi Wrocław Nowy Dwór i Wrocław Oporów. Umożliwiają kontynuowanie podróży liniami MPK Wrocław. Linie obsługiwane są przez Miasto Wrocław na mocy umowy przewozowej z dn. 14 maja 2021 roku o współpracy aglomeracyjnej Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Czernicy, Kobierzyc i Żórawiny.

          972L     927P     933     

Linie gminne - dowozowe i lokalno/szkolne zapewniają dojazd do Kątów Wrocławskich, do stacji kolejowych oraz do placówek oświatowych na ternie gminy. Linie obsługiwane przez Gminę Kąty Wrocławskie.

              83                    88     89

Schemat komunikacji autobusowej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

mapa

Kąty mapaKrzeptów

Bilety zakupić można bezpośrednio u kierowcy (płatność odliczoną gotówką lub kartą płatniczą) oraz w  punktach sprzedaży przewoźnika. CENNIK

Wszelkie uwagi na temat komunikacji gminnej prosimy kierować na adres transport.zbiorowy@katywroclawskie.pl