Komunikacja

Badanie potrzeb przewozowych w PTZ Mieszkańców Gminy Kąty Wrocławskie    Ankieta (*.pdf)

Badanie ewaluacyjne obowiazującej "siatki połączeń 2024"  Ankieta (*.pdf)


Informacja dla osób ubiegajacych się o licencję TAXI:  


ROZKŁAD JAZDY


LInie Aglomeracyjne - łączą miejscowości położone najbliżej Wrocławia z węzłami przesiadkowymi Wrocław Nowy Dwór i Wrocław Oporów. Umożliwiają kontynuowanie podróży liniami MPK Wrocław. Linie obsługiwane są przez Miasto Wrocław na mocy umowy przewozowej z dn. 14 maja 2021 roku o współpracy aglomeracyjnej Wrocławia, Kątów Wrocławskich, Siechnic, Czernicy, Kobierzyc i Żórawiny.

              933          

Schemat Linii Aglomeracyjnych (*.pdf)Gminna Komunikacja Autobusowa Kąty Wrocławskie: 

LINIE Szkolno- dowozowe (7x) kursują tylko w dni nauki szkolnej.

           

                              

                                                                                                                                                                                                    

LINIE Dowozowe (8x) kursują we wszystkie dni robocze (poniedziałek -piątek); W soboty kursuje linia numer 85.

            

                                 przewozu osób, ich bagażu podręcznego oraz zwierząt wykonywanego w ramach publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie.


Wszelkie uwagi na temat Transportu publicznego w Gminie Kąty Wrocławskie można kierować na adres e-mail:  transport.zbiorowy@katywroclawskie.plSchemat GKA Kąty Wrocławskie  (*.pdf)