Przekaż 1,5% podatku

POMÓŻ ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEKAŻ 1,5% W ROCZNYM ROZLICZENIU

Z URZĘDEM SKARBOWYM
Możesz pomóc mieszkańcom naszej gminy.

Każda osoba rozliczająca się z podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz OPP, wspierając w ten sposób realizację ważnego celu społecznego. Podatnicy sami decydują, której organizacji przekażą część swoich podatków. Aby skorzystało na tym najbliższe otoczenie, podatnicy często wspierają organizacje „blisko swojego domu”, czyli działające lokalnie, z której nazwą i efektami działania już się wcześniej spotkali.

Krok 1. Wybierz organizację pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1,5% podatku dochodowego. Listę, a także wyszukiwarkę podmiotów Organizacji Pożytku Publicznego można odnaleźć w Internecie na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wyszukiwarki/wyszukiwarka-opp/ . W biuletynie zamieszczamy OPP, które się zgłosiły z terenu naszej gminy.

Krok 2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38). Rubryki zatytułowane są Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP. Wpisz tam nazwę i numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcesz przekazać 1,5% należnego podatku. Po wyliczeniu wysokości podatku, jaki będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, wpisujemy kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP. Pamiętaj! Nie może ona przekraczać jednego procenta podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Krok 3. Zapłać podatek. Odpowiednią kwotę dla wybranej przez ciebie organizacji wpłaci urząd skarbowy. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 1,5% na konto wybranej organizacji wpłynie tylko wtedy, gdy zapłacisz należny podatek w pełnej jego wysokości.