Aktualne inwestycje

Inwestycje
31/08/2018

Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Zakończono prace budowlane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie  łącznika pomiędzy istniejącą szkołą, a budowaną pływalnią DELFINEK. Oddanie do użytkowania pływalni DELFINEK planowane jest na 30.10.2018r.  
17/08/2018

Rewaloryzacja parków

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla dwóch projektów pn.: - „Rewaloryzacja Park Staromiejski w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne” – zwiększenie dofinansowania do wartości 1 769 573,22 zł, - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez „Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I” oraz „Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”.  Zwiększenie dofinansowania do wartości 2 478 331,62 zł. Obecnie Gmina jest na etapie wyłonienia Wykonawców powyższych inwestycji. Ponadto zostało zwiększone w ramach RPO WD 2014-2020 dofinansowanie na realizowaną inwestycję pn.”Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” – łącznie uzyskano dofinansowanie w wysokości 802.692,13 zł.
17/08/2018

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i byłego Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Brzozowej 6 w Kątach Wr.

Trwają prace przy termomodernizacji budynku szkoły i byłego gimnazjum w Kątach Wrocławskich. Wykonawca zakończył wykonywanie robót elektrycznych związanych z wymianą oświetlenia na LED, zakończono roboty w części przedszkolnej,  trwają prace elewacyjne dociepleniowe na części szkolnej oraz w kotłowni, rozpoczęto roboty elewacyjne na części gimnazjalnej.
17/08/2018

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

Kontynuowane są prace budowlane przy realizacji kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Aktualnie prace prowadzone są na sięgaczach ulicy Stawowej od strony AOW oraz na ulicy Porzeczkowej. Powyższe zadanie współfinansowane jest (w formie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.  
17/08/2018

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wr.

Trwają prace związane z budową parkingu przy SP 1w Kątach Wrocławskich. Wykonawca robót jest firma MABUD sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonana została kanalizacja deszczowa oraz sieć zasilająca oświetlenie drogowe, trwają prace związane z wykonywaniem podbudowy oraz rozpoczęto układanie nawierzchni miejsc postojowych.

Strony