Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Fragment ścieżki rowerowej B&R Katy Wrocławskie - Nowa Wieś Kącka
09/11/2020

Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

Trwa budowa sieci dróg rowerowych oraz B&R na terenie Gminy Kąty Wrocławskie wraz z wiatą rowerową zlokalizowaną w pobliżu stacji PKP w Kątach Wrocławskich. Projekt dofinansowany ze środków unijnych na poziomie 85% kosztów kwalifikowalnych.

Pierwszy odcinek drogi rowrowej  zlokalizowanej w ciągu drogi 2010D rozpoczyna się na ulicy Spółdzielczej  przy rondzie w Kątach Wrocławskich  i prowadzić będzie do ul. Słonecznej w Nowej Wsi Kąckiej.

Następnym etapem  bedzię budowa odcinka drogi rowerowej  w Sadkowie wzdłóż ulicy Kolejowej w kierunkiu stacji kolejowej w Sadowicach w ciągu drogi powiatowej nr 2017D 

Zakończenie relizacji inwestycji przewidziane jest w 2021r.