Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

19/09/2018

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z budową parkingu przy SP 1w Kątach Wrocławskich. Wykonana została nawierzchnia parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Do wykonania pozostała część dojazdowa do basenu przyszkolnego i boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Zakończono prace związane z zagospodarowaniem małej architektury przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich. Roboty obejmowały remont nawierzchni chodnika prowadzącego do szkoły, wymianę zieleni niskiej i wysokiej oraz zagospodarowanie skweru przy wejściu do budynku szkoły. Wykonawcą robót jest firma MABUD sp. z o.o. z Wrocławia.