Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

19/09/2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwa realizacja zadania, którego zakończenie planowane jest do 31.01.2019 r. Dotychczas wykonana została część kanalizacji deszczowej wraz z wpustami drogowymi oraz roboty drogowe obejmujące montaż krawężników, wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi łącznie z nawierzchnią drogi, chodnika oraz zjazdów na posesje. Łączna długość drogi wynosi ok. 480 mb. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma MABUD s.c. z Wrocławia.