Rewaloryzacja parków

17/08/2018

Rewaloryzacja parków

W lipcu br. na wniosek Gminy Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla dwóch projektów pn.:

- „Rewaloryzacja Park Staromiejski w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne” – zwiększenie dofinansowania do wartości 1 769 573,22 zł,

- Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Gminy Kąty Wrocławskie poprzez „Rewaloryzację zabytkowego parku w Zabrodziu – etap I” oraz „Rewaloryzację zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”.  Zwiększenie dofinansowania do wartości 2 478 331,62 zł.

Obecnie Gmina jest na etapie wyłonienia Wykonawców powyższych inwestycji.

Ponadto zostało zwiększone w ramach RPO WD 2014-2020 dofinansowanie na realizowaną inwestycję pn.”Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich” – łącznie uzyskano dofinansowanie w wysokości 802.692,13 zł.

Obecnie trwają prace przy nasadzeniach roślin w parku. Opracowywana jest treść tablic informacyjnych i edukacyjnych, które przybliżą zwiedzającym tematykę przyrodniczą.