Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

01/12/2018

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”.

Wykonawca kontynuuje prace regulacyjne przy budowie układu rowów związanych z remontem linii brzegowej i przepustów.

Archeolog rozpoczął badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie planowanych przypór i rekonstrukcji fragmentu muru.