Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wr.

19/09/2018

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wr.

Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne

Została podpisana umowa na wykonanie dalszych prac w parku w Kątach Wrocławskich z firmą MABUD sp. z o.o. z Wrocławia. Wykonawca wykona nową nawierzchnię parkingu oraz istniejących ścieżek. Zostanie wybudowana toaleta publiczna, poidełko, wiaty rekreacyjne wraz z wyposażeniem, miejsca postojowe dla rowerów, ławki i kosze na odpady. W ramach zadania zostanie wykonany taras widokowy oraz przejścia drewniane w formie mostków. W parku zostanie zamontowanych dodatkowo 12 latarni.

Inwestycja pn. „Rewaloryzacja Parku Staromiejskiego w Kątach Wrocławskich na cele turystyczne”. dofinansowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.