Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich

01/12/2018

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich

W ramach obecnie realizowanego etapu rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich zostanie wykonana nawierzchnia wschodniej pierzei Rynku. Zadanie obejmuje budowę fontanny oraz 2 grup podziemnych zbiorników na odpady. Między budynkiem dawnego kościoła ewangelickiego, a wschodnią pierzeją Rynku zostaną posadzone nowe drzewka z gatunku lipy. Między drzewami będą się znajdować rabaty zieleni z ławkami. Przewidziana została tutaj nawierzchnia z płyt granitowych. W rejonie fontanny będzie nawierzchnia z kostki kamiennej. Również w tej części przewidziano wyeksponowanie dawnej nawierzchni z kamienia polnego. Dalej w kierunku pierzei wschodniej będzie nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej oraz chodnik z płyt kamiennych i kostki kamiennej.