Zespół przedszkolno-żłobkowy przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

17/06/2021

Zespół przedszkolno-żłobkowy przy ul. Sybiraków w Kątach Wrocławskich

Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego ma się ku końcowi. Zakończono już wyposażanie placów zabaw oraz  wybudowano  pergolę otaczającą plac przedszkolny.

Aktualnie trwają nasadzenia zieleni oraz zagospodarowanie terenów okalających obiekt a wewnątrz obiektu wyposażane są sale i pomieszczenia.

Zakończenie budowy zaplanowano na dzień 30-07-2021 r.

Obiekt żłobkowy dofinansowany z programu ,, Maluch +" 2020

Program Ministerstwa, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,, Maluch+'' 2020 na rzecz rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.