Kalendarium historyczne

1805 r.

W mieście zapanował głód.

czerwiec 1946 r.

W Kątach Wr. powstaje posterunek MO.

1587 r.

Szybki rozwój gospodarczy i kulturalny, czego symbolem stało się otoczenie miasta murami (być może ponowne).

14.05.1807 r.

Pod miastem i w samych Kątach rozegrała się bitwa między wojskami pruskimi, idącymi ku Wrocławiowi, a oddziałami napoleońskimi gen. Lefebvre’a. Prusacy rozbili obóz w mieście, mury miejskie stanowiły ochronę dla odpoczywających żołnierzy. Pobyt żołnierzy w Kątach wiązał się z odsieczą wojsk pruskich z Kłodzka dla obleganej Nysy. Ze względu na linię frontu Dzierżoniów- Ząbkowice- Nysa, dowództwo obrało okrężną drogę wiodącą przez Srebrną Górę, Kąty i Wrocław. Jednak Francuzi dostrzegli ruch wojsk wroga i

Strony