Nowa szkoła - nowe możliwości

Tytuł projektu: Nowa szkoła - nowe możliwości

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Partner projektu: Gmina Kąty Wrocławskie

Nr projektu: RPDS.10.02.02-02-0022/17

Całkowita wartość projektu: 719 925,00 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 683 928,75 zł


Cel główny projektu:

Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz wyrównanie szans 380 uczniów (205 dz, 175 ch) Szkoły Podstawowej w Sadkowie w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

Cele szczegółowe:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły objętej wsparciem
  2. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych i prozawodowych
  3. Podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli uczących w szkole objętej wsparciem
  4. Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami