Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Kąty Wrocławskie pozyskała dofinansowanie na realizację Programu  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.  Wartość usyskanego dofinansowania  wynosi 195 840,00 zł i stanowi 100% wartości projektu.

Obsługą programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Katach Wrocławskich. W chwili obecnej trwają pracę nad ogłoszeniem konkursu na wyłonienie wykonawcy zadania.

Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Usługi Opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Głównym celem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej, czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację jak również załatwienie niezbędnych spraw.