Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oferuje nieodpłatną pomoc polegającą na:

-Prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie.

- Prowadzenie konsultacji oraz rozmów terapeutycznych w sprawach uzależnień i przemocy domowej.

- Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

- Motywowanie  członków rodzin osób uzależnionych lub  doświadczających przemocy do podjęcia psychoterapii dla podwyższenia własnej wartości.

- Udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończonej terapii odwykowej.

- Udzielanie wsparcia i pomocy psychologicznej osobom dotkniętym  przemocą.

Konsultacje i porady będą udzielane w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 15.00 w pok. 25 c  w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie przez Wiolettę Gadowską – specjalistę psychoterapii uzależnień, psychoterapeutę humanistycznego w trakcie szkolenia, wieloletniego pracownika Stowarzyszenie Monar Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień we Wrocławiu.

tel. 71/390 71 58