Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2018 roku

1) Zadanie zgłoszone do rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministra Sportu i Turystyki

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) - place zabaw, fitness w miejscowościach Gądów, Kamionna, Krzeptów, Strzeganowice, Wszemiłowice

Wnioskowana kwota dofinasowania: 250 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania.

 

2) Zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Pomnik z figurą Św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem w Małkowicach

Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł

 

3) Zadanie zgłoszone do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Remont świetlicy wiejskiej w Czerńczycach

Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania.

 

4) Zadanie zgłoszone w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki

Budowa Sali gimnastycznej w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym w Sadkowie

Wnioskowana kwota dofinasowania: 589 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania

 

5) Zadanie zgłoszone w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki

Odbudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kątach Wrocławskich

Wnioskowana kwota dofinansowania: 248 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania.

 

6) Zadanie zgłoszone w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki

Przebudowa kompleksu sportowego w Smolcu

Wnioskowana kwota dofinansowania: 350 000,00 zł

Nie przyznano dofinansowania.

 

7. Projekt zgłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Budowa drogi ul. J. Korczaka w Kątach Wrocławskich

Całkowita wartość projektu: 301 199,21 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 100 217,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 100 217,00 zł

 

8) Projekt zgłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Budowa świetlicy wiejskiej w Kilianowie

Całkowita wartość projektu: 383 694,47 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 82 464,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 82 464,00 zł

 


9) Projekt zgłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Budowa terenu rekreacyjnego w m. Zabrodzie - siłownia zewnętrzna

Całkowita wartość projektu: 222 799,20 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 80 174,00 zł

Przyznano dofinansowanie w wysokości 80 174,00 zł

 

10) Projekt zgłoszony w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa drogowego wzdłuż ciągu pieszo - rowerowego ul. Granitowej w miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie

Całkowita wartość projektu: 106 988,13 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania: 34 360,00 zł

Nie przyznano dofinansowania.