Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Kąty Wrocławskie w 2019 roku

1) Zadanie zgłoszone do rządowego program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministra Sportu i Turystyki

Budowa terenu rekreacyjnego w ramach programu Otwartych Stref Aktywności (OSA) w miejscowości Strzeganowice

Wnioskowana kwota dofinasowania: 50 000,00 zł

Wniosek w trakcie oceny

 

2) Zadanie zgłoszone do konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Budowa siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionna

Wnioskowana kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Wniosek w trakcie oceny

 

3) Zadanie zgłoszone w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki

Przebudowa boiska piłkarskiego w ramach zadania Modernizacja kompleksu sportowego przy ul. Zwycięstwa w Kątach Wrocławskich

Wnioskowana kwota dofinasowania: 760 000,00 zł

Wniosek w trakcie oceny