Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)

Tytuł projektu: „Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Bielany, Pustków W, SP2 Kąty, Smolec, SP2 Siechnice)

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Partnerzy projektu: Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Gmina Siechnice

Nr projektu: RPDS.10.02.02-02-0018

Całkowita wartość projektu: 2.059.157,38 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1 942 027,38 zł


Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 2037 uczniów i uczennic (948 K i 1089 M) uczęszczających do szkół: GZS w Bielanach Wrocławskich, SP w Pustkowie Wilczkowskim, SP 2 w Kątach Wrocławskich, ZSP w Smolcu i SP 2 w Siechnicach oraz wzrost kompetencji 76 nauczycieli i nauczycielek (73K i 3 M) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej do 30 czerwca 2021 r.

Cele szczegółowe:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem
  2. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych
  3. Podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 76 nauczycieli uczących w szkołach objętych wsparciem
  4. Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami