Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice, Św Katarzyna, Caritas)

Tytuł projektu: "Wspólnie ku lepszej edukacji w gminach Kobierzyce, Kąty Wrocławskie i Siechnice (Wysoka, Pustków Ż, Sadków, Malkowice, SP1 Siechnice, Radwanice, Św Katarzyna, Caritas)"

Beneficjent: Fundacja Fabryka Marzeń

Partnerzy projektu: Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Kobierzyce, Gmina Siechnice

Nr projektu: RPDS.10.02.02-02-0016/18

Całkowita wartość projektu: 1 996 514,40 zł

Przyznana kwota dofinansowania: 1 886 864,40 zł


Cel główny projektu:

Wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 2344 uczniów i uczennic (1145 K i 1199 M) uczęszczających do szkół: ZSP w Wysokiej, ZSP w Pustkowie Żurawskim, SP w Małkowicach, SP nr 1 w Siechnicach, SP w Radwanicach, SP w Świętej Katarzynie i KSP Caritas oraz wzrost kompetencji 79 nauczycieli i nauczycielek (71 K i 8 M) poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół i przeszkolenie kadry pedagogicznej do 30 czerwca 2021 r.

Cele szczegółowe:

  1. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół objętych wsparciem
  2. Realizacja zajęć dodatkowych kształtujących kompetencje kluczowe uczniów i umiejętności potrzebne później na rynku pracy oraz wyjazdów edukacyjnych
  3. Podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 79 nauczycieli uczących w szkołach objętych wsparciem
  4. Wsparcie psychologiczne dzieci ze specjalnymi potrzebami