18/10/2021

Podatniku pamiętaj o terminowej zapłacie podatku, aby uchronić się...

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, u osób fizycznych podatek od nieruchomości (ustalany w drodze decyzji przez organ podatkowy) płatny jest w ratach, w terminach: - do 15 marca, - do 15 maja, - do 15 września, - do 15 listopada. Termin ten dotyczy także zapłaty podatku rolnego,...