Aktualne inwestycje

Inwestycje
01/12/2018

Rewaloryzacja parku oraz ruin dawnego dworu w Smolcu

Trwają prace budowlane przy realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja zabytkowego parku oraz ruin dawnego dworu nawodnego w Smolcu”. Wykonawca kontynuuje prace regulacyjne przy budowie układu rowów związanych z remontem linii brzegowej i przepustów. Archeolog rozpoczął badania archeologiczno – architektoniczne w rejonie planowanych przypór i rekonstrukcji fragmentu muru.  
01/12/2018

Budowa kanalizacji sanitarnej wschód – etap II – Mokronos Dolny

Trwają prace budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej w Mokronosie Dolnym. Do tej pory ułożono główne ciągi kanalizacyjne w ul. Migdałowej, Czereśniowej, Jagodowej, Miłej, Szczęśliwej w bocznych sięgaczach ulicy Stawowej (od strony AOW), częściowo w ul. Brzoskwiniowej i Morelowej. Aktualnie prace prowadzone są w części ul. Brzoskwiniowej (dokończenie), Wiśniowej oraz po prawej stronie ulicy Parkowej jadąc w kierunku Wrocławia. Powyższe zadanie współfinansowane jest (w formie dotacji i pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (www.wfosigw.wroclaw.pl).
01/12/2018

Rewitalizacja Rynku w Kątach Wrocławskich

W ramach obecnie realizowanego etapu rewitalizacji Rynku w Kątach Wrocławskich zostanie wykonana nawierzchnia wschodniej pierzei Rynku. Zadanie obejmuje budowę fontanny oraz 2 grup podziemnych zbiorników na odpady. Między budynkiem dawnego kościoła ewangelickiego, a wschodnią pierzeją Rynku zostaną posadzone nowe drzewka z gatunku lipy. Między drzewami będą się znajdować rabaty zieleni z ławkami. Przewidziana została tutaj nawierzchnia z płyt granitowych. W rejonie fontanny będzie nawierzchnia z kostki kamiennej. Również w tej części przewidziano wyeksponowanie dawnej nawierzchni z kamienia polnego. Dalej w kierunku pierzei wschodniej będzie nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej oraz chodnik z płyt kamiennych i kostki kamiennej.
montaż zbiornika na wody opadowe
27/11/2018

Budowa ul. Legionów w Kątach Wrocławskich

Trwają prace związane z wykonaniem zbiornika wód deszczowych dla kanalizacji deszczowej z ul. Legionów w Kątach Wrocławskich oraz docelowo z ul. Sybiraków i zaprojektowanego nowego przedszkola. Zbiornik umożliwi przetrzymanie wód opadowych w okresie intensywnych opadów i stopniowe odprowadzanie do rowu kąteckiego. Wykonawcą zadania jest MABUD s.c. z Wrocławia. Termin zakończenia wykonywania prac przewidziano na 31.01.2019r.
19/09/2018

Kozłów

W Kozłowie zakończono prace budowlane przy remoncie świetlicy wiejskiej.

Strony